HR-oplossingen op maat

Met Sodalis kiest u voor een sterke partner die met u meedenkt.
Ons team van experts levert HR-oplossingen op maat van uw onderneming.

Onze ambitie is onze dienstverlening te ontwikkelen volgens en af te stemmen op de noden van bedrijfsleiders en personeelsdiensten van KMO’s. De basisopdracht van Sodalis is het vervullen van de wettelijke opdrachten van een sociaal secretariaat. Ons primaire doel is dan ook correcte loonbriefjes tijdig af te leveren, want wij zijn er ons van bewust dat dit een uiterst belangrijke motivatiefactor is voor de medewerkers van de aangesloten werkgevers. Ook besteden wij heel veel aandacht aan de optimalisering van de loonkost binnen het wettelijk kader dat van toepassing is.

Met onze vaktechnische knowhow en jarenlange ervaring staan we garant voor de juiste tools en operationele ondersteuning voor een succesvol personeelsbeleid.

Missie

Sodalis is een familiaal gedreven en onafhankelijk erkend sociaal secretariaat voor werkgevers dat een kwalitatieve invulling van wettelijke opdrachten beoogt. Daarnaast speelt Sodalis een ondersteunende rol voor bedrijfsleiders en personeelsdiensten van KMO’s en biedt Sodalis een antwoord op hun personeelsgerelateerde behoeften.

Visie

Sodalis staat als erkend sociaal secretariaat in voor al uw personeelszaken, van operationele ondersteuning bij uw loons- en personeelsadministratie tot juridisch advies. In onze professionele dienstverlening streven we naar totale ontzorging. Met een team van experts rond één centraal contactpersoon kiezen we voor een persoonlijke aanpak.

Sodalis is actief in een steeds veranderende omgeving en gaat vastberaden de uitdagingen aan die op ons pad komen. Daarin staan de veranderlijke behoeftes van KMO’s en bedrijfsleiders inzake personeelsbeleid uiteraard centraal.

Om de best mogelijke service te bieden, zet Sodalis ook maximaal in op kennis en expertise. Sodalis draagt een duurzaam loopbaanbeleid voor onze interne medewerkers hoog in het vaandel. Zij zijn immers het kloppend hart van onze organisatie.

Door middel van onze partnerships met verschillende sectorfederaties als Fevia en Febetra en onze vlotte samenwerking met de financiële adviseurs houden we de vinger aan de pols van het Vlaamse ondernemingslandschap.

Daarnaast streven we als lid van de Unie van erkende Sociale Secretariaten (USS) en Serviam+ elke dag naar een grondige vakkennis.

ONZE WAARDEN

MENS

Krijg persoonlijk advies
en ondersteuning op
mensenmaat.

KWALITEIT

Vertrouw op onze
jarenlange ervaring en
knowhow.

TRANSPARANTIE

Kies voor transparantie,
van budget tot
uitwerking.

ONDERNEMERSCHAP

Doe een beroep op een
proactieve partner die
met u meedenkt.

TEAMWORK

Ga voor de juiste omkadering door ons team van experts

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Europese Unie en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) wil Sodalis de professionalisering van haar personeelsbeleid uitwerken zodat er aan de medewerkers meer toekomstperspectieven binnen de organisatie kunnen aangeboden worden.

Meer informatie over onze diensten?
Neem contact op met een expert.