• Nederlands
  • Français
 • Troeven

  Voelt u meer dan ooit de behoefte zich te kunnen toespitsen op de kerntaken van uw onderneming? Heeft u nood aan een professionele partner om uw sociale en administratieve taken aan toe te vertrouwen?

  Dan biedt SODALIS dé oplossing als erkend sociaal secretariaat voor werkgevers!

  Samen timmeren we aan de duurzame ontwikkeling van uw onderneming, aan de uitbouw van uw sociaal statuut en zorgen we voor dynamische en gemotiveerde werknemers.

  Maand na maand stelt SODALIS nauwkeurig de loonbrieven op voor uw medewerkers en betaalt SODALIS de lonen correct en stipt uit. Dat is immers een van de belangrijkste succesfactoren voor enthousiast personeel.

   

  SODALIS voert als erkend sociaal secretariaat voor werkgevers niet alleen de periodieke loonberekeningen uit, maar neemt ook de administratieve verplichtingen rond DIMONA, de trimestriële DmfA-aangifte en de periodieke aangiftes inzake bedrijfsvoorheffing voor zijn rekening. Ook de jaarlijkse sociale balans voor uw onderneming en de fiches waarmee uw werknemers hun personenbelasting kunnen invullen, behoort tot het takenpakket van SODALIS.

  Als onderneming bent u verplicht zich aan te sluiten bij een kinderbijslagfonds, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, een verzekeringsmaatschappij voor arbeidsongevallenrisico en andere noodzakelijke organisaties voor een correct sociaal beheer van uw onderneming. SODALIS neemt ook deze administratie op zich.

   

  ONS ENGAGEMENT

  Voor SODALIS is elke onderneming uniek en belangrijk. Wij zijn er ons van bewust dat u een interne organisatie en workflow hebt opgebouwd. SODALIS is er om hulp en advies te verlenen voor een optimaal sociaal beheer. Sectorspecifieke verplichtingen van uw onderneming en de regelgeving van het paritair comité waaronder uw bedrijf valt, zijn factoren waar wij uiteraard rekening mee houden. Ook hechten we veel belang aan het beheer en de ondersteuning van uw personeelszaken. Een aanpak op maat, dat is wat u van SODALIS kunt verwachten.

  Kiezen voor SODALIS, dat is kiezen voor een sterke en betrouwbare partner. Wij zijn uw gids op weg naar administratieve vereenvoudiging. Hiervoor wenden wij niet alleen onze innovatieve begeleidingsmethode aan, maar ook onze overzichtelijke loondocumenten en boekhoudkundige documenten. SODALIS is er altijd voor u en staat steeds klaar om een antwoord te bieden op al uw vragen.

   

  BEREIKBAARHEID

  SODALIS slaat als team de handen in elkaar. Uw dossierbeheerder wordt uw vaste aanspreekpunt. Deze persoon is elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur telefonisch of via e-mail bereikbaar. Ook na 16.00 uur werken wij verder aan uw dossier, maar kunt u ons enkel via e-mail bereiken. Zo kan uw dossierbeheerder ongestoord uw dossier grondig onder de loep nemen en een antwoord vinden op al uw vragen. Ook voor specifieke vragen kunt u tijdens de kantooruren terecht bij onze juridische dienst, boekhouddienst en commerciële dienst. Bij SODALIS blijft immers geen enkele vraag onbeantwoord.

   

  Kiezen voor SODALIS, dat is kiezen voor een sterke en betrouwbare partner. Wij zijn uw gids op weg naar administratieve vereenvoudiging. Hiervoor wenden wij niet alleen onze innovatieve begeleidingsmethode aan, maar ook onze overzichtelijke loondocumenten en boekhoudkundige documenten. SODALIS is er altijd voor u en staat steeds klaar om een antwoord te bieden op al uw vragen.

   

  BETROUWBAARHEID

  Uw dossierbeheerder is en blijft uw centrale aanspreekpunt. Met het oog op een uitstekende vertrouwensrelatie bieden wij u een luisterend oor en houden wij rekening met de personeelsontwikkelingen die zich in uw onderneming voordoen. Alle informatie die u met uw dossierbeheerder deelt, wordt vertrouwelijk behandeld en verwerkte data wordt door de hoogstaande informaticasystemen van SODALIS streng bewaard en beschermd.

   

  EFFICIËNTIE

  De medewerkers van SODALIS zijn dynamisch, competent en hebben jarenlange ervaring in het vak. Ze hebben toegang tot uitgebreide informatiebronnen en worden permanent opgeleid. Het SODALIS-team doet zijn uiterste best om een snel en gegrond antwoord te bieden op de vraagstukken die u voorlegt. Het performante personeelsbeheersysteem van SODALIS is overigens uitgegroeid tot een ideaal instrument, zowel voor intern gebruik als voor onze klanten. Surf naar onze website en krijg onmiddellijk toegang tot onze portaalsite met een persoonlijke login. Op dit platform kunt u op elk moment de data inkijken die wij voor uw onderneming bijhouden en online de prestaties van uw werknemers registreren. En dat vanaf elke computer. Eenvoudig, toch?

   

  SNELHEID

  Het loonverwerkingssysteem van SODALIS lost al uw verwachtingen in. De loonfiches kunnen onmiddellijk na de loonverwerking worden geraadpleegd. Dit zorgt voor een efficiënte controle en heel wat tijdwinst. Elke maand opnieuw streeft SODALIS ernaar om de lonen binnen de 48 uur na ontvangst van de prestatiestaten te berekenen. Via het portaal of het elektronisch archief heeft u onmiddellijke toegang tot al uw documenten en kunt u deze meteen afdrukken. Denk maar aan een rekeningoverzicht, een samenvatting van de loonlast over een specifieke periode, enzoverder. Ook onze dossierbeheerders hebben rechtstreeks toegang tot die documenten. Zo kunnen zij snel en gedetailleerd advies op maat verlenen.

  EENVOUD

  SODALIS biedt hoogwaardige dienstverlening en begeleidt u zelfs in uw communicatie met de VDAB. Zo kunt u op ons beroep doen wanneer u een aanvraag indient voor bepaalde doelgroepverminderingen en tegemoetkomingen in sociale bijdragen. Ook bij de RVA kunt u ons inschakelen om bijvoorbeeld de procedure voor economische werkloosheid op te starten en op te volgen.

  SODALIS zoekt voor u uit hoe u kunt genieten van de meest voordelige RSZ-bijdragen. Wij begeleiden u eveneens wanneer u op het punt staat een nieuwe medewerker aan te werven door meer informatie over zijn statuut te verschaffen en een loonkostsimulatie uit te voeren.

   

  SODALIS wordt gepatroneerd door de beroepsfederatie FEBETRA en is lid van de Unie van Erkende Sociaal Secretariaten (USS).

   

  SODALIS is eveneens lid van Serviam+, een Economisch Samenwerkingsverband (ESV) van erkende sociaal secretariaten met als doel kennis en beroepsbekwaamheden te delen en te ontwikkelen.