• Nederlands
  • Français
 • Als erkend sociaal secretariaat staat SODALIS garant voor een correcte en accurate berekening van de lonen en de aangifte ervan aan de diverse overheden. Hiervoor hanteert SODALIS een efficiënte en veilige loonberekeningssoftware.

  Een correcte loonberekening door uw eigen ervaren dossierbeheerder schept een vertrouwensband. Bij SODALIS bent u immers nooit een nummer! Service en betrokkenheid, dat is waar SODALIS voor staat.

  OPSTART

  Goed begonnen is half gewonnen!

  Wij zijn fier op onze opstartprocedure en de handige tool die wij ervoor hebben ontwikkeld. Zo kunnen wij in een mum van tijd alle nuttige informatie opvragen en keer op keer een vlotte opstart garanderen.

  Een bestaand personeelsdossier overdragen naar SODALIS is het ideale moment om uw sociaal dossier door te lichten en alle belangrijke documenten op één plaats te verzamelen. SODALIS ziet meteen of uw dossier volledig is en waar eventuele bijsturing nodig is. Zo bekijken we niet alleen de documenten die wettelijk gezien in uw personeelsdossier aanwezig moeten zijn, maar ook welke documenten nuttig kunnen zijn om duidelijke afspraken met uw medewerkers te maken.

  INDIENSTTREDING/UITDIENSTTREDING

  Voor de procedures voor indiensttreding en uitdiensttreding biedt SODALIS een begeleiding op maat aan. Wij adviseren omtrent statuut en uurroosters en stellen een arbeidsovereenkomst op. Hiervoor beschikken wij over een brede waaier aan standaardovereenkomsten op basis van diverse statuten en uurroosters.

  Voor uw DIMONA-verplichtingen kunt u eveneens op ons rekenen. Bij veelvuldige indiensttredingen en uitdiensttredingen kunt u echter ook zelf vlot deze DIMONA-verplichtingen uitvoeren via onze online diensten.

  In de loop van de maand houdt u de prestaties van uw medewerkers bij door middel van bijvoorbeeld een tijdsregistratiesysteem (prikklok) of een ander prestatieregistratiesysteem. Daarnaast dienen onder meer overuren, afwezigheden, vakantie, ziekte, bevallingsrust, economische werkloosheid en dwingend familiaal verlof nauwlettend te worden geregistreerd. Ook de reden van afwezigheid is essentieel voor een correcte loonverwerking en de bescherming van de sociale rechten van uw werknemers.

  De prestaties en de afwezigheden hoort u ons op maandbasis door te geven. Hiervoor reikt SODALIS verschillende oplossingen aan.

  PRESTATIES

  Wij berekenen maandelijks de lonen van uw medewerkers op basis van hun geleverde prestaties. Deze prestaties goed bijhouden is dus de boodschap. De uurroosters die van toepassing zijn binnen uw onderneming worden globaal of per personeelslid door ons bijgehouden. Op basis daarvan genereert ons systeem een prestatiestaat, waarop u de afwezigheden kunt noteren.

  PRESTATIES ONLINE

  Onze prestatiestaat bestaat momenteel ook in elektronische vorm. Maandelijks zorgen wij ervoor dat u de prestatiestaat kunt raadplegen en bijwerken via onze online diensten. U kunt deze volledig online invullen en elektronisch doorsturen. Erg praktisch en handig, dus!

  SODALIS stelt een praktische handleiding ter beschikking voor deze procedure. Uiteraard kunt u ook altijd rekenen op uw dossierbeheerder in geval van eventuele vragen of problemen.

  Voor bedrijfsleiders en KMO’s is dit de meest handige tool.

  SODALIS ONLINE LIGHT VERSIE PRISMA

  Grotere organisaties kunnen bij SODALIS rechtstreeks toegang krijgen tot de loongegevens via een online (RDP-)programma, namelijk PRISMA VPN. Deze software is iets technischer, maar levert u wel een schat aan bedrijfsinformatie op.

  Bent u verantwoordelijk voor de personeelszaken? Neem gerust contact op met onze referenties en vraag collega’s naar hun ervaringen. Zij zullen u vast en zeker in een mum van tijd over de streep trekken.

  PAPIEREN LOONOPGAVE

  Loonopgave op papier, archaïsch? In tijden van digitalisering lijkt het wel die richting uit te gaan. Nochtans blijft het invullen van een papieren loonopgave voor veel werkgevers de eenvoudigste manier. SODALIS bezorgt u elke maand een blanco loonopgave, die u op het einde van de maand ingevuld dient terug te sturen. Met de post of per fax? Of liever scannen en e-mailen? Alles kan!

  VOLLEDIGE KOPPELING

  Ook een volledige koppeling behoort tot de mogelijkheden. Afhankelijk van de software die u gebruikt om uw interne prestaties bij te houden, kunnen de prestaties worden ingelezen. Dit is maatwerk.

  EN UW SOCIALE DOCUMENTEN

  Zodra de loonberekeningen zijn afgerond, ontvangt u van ons een e-mail. U kunt de sociale documenten dan eenvoudig downloaden op onze portaalsite via de online-diensten. Zo heeft u snel toegang tot de documenten en beschikt u ook onmiddellijk over een elektronisch archief, aangezien wij alle documenten zorgvuldig voor u bijhouden.

  De loonbrieven van uw werknemers kunt u afdrukken en aan de werknemer in kwestie overhandigen. Via onze online diensten kunnen wij de loonbrieven echter ook elektronisch aan uw medewerkers bezorgen. Afdrukken en zelf bezorgen is dan overbodig. U kiest zelf wat u het gemakkelijkste vindt.