• Nederlands
  • Français
 • esf

  Missie

  SODALIS is een familiaal gedreven en onafhankelijk erkend sociaal secretariaat voor werkgevers dat een kwalitatieve invulling van wettelijke opdrachten beoogt. Daarnaast speelt SODALIS een ondersteunende rol voor bedrijfsleiders en personeelsdiensten van KMO’s en biedt SODALIS een antwoord op hun personeelsgerelateerde behoeften.

   

  Visie

  Onze ambitie is onze dienstverlening te ontwikkelen volgens en af te stemmen op de noden van bedrijfsleiders en personeelsdiensten van KMO’s. De basisopdracht van SODALIS is het vervullen van de wettelijke opdrachten van een sociaal secretariaat. Ons primaire doel is dan ook correcte loonbriefjes tijdig af te leveren, want wij zijn er ons van bewust dat dit een uiterst belangrijke motivatiefactor is voor de medewerkers van de aangesloten werkgevers. Ook besteden wij heel veel aandacht aan de optimalisering van de loonlast binnen het wettelijk kader dat van toepassing is.

   

  SODALIS zet in op interactieve samenwerking, communicatie, openheid en een respectvolle omgang, zowel intern als extern.

   

  De ambitie van SODALIS is tweeledig:

  • De lokale verankering van onze dienstverlening aan bedrijfsleiders en KMO’s in de regio’s Brugge, Brussel, Halle en Antwerpen
  • De voortdurende focus op de specifieke sectoren BOUW, TRANSPORT, LOGISTIEK/VERHUIS en VOEDING en daarbij onze specifieke sectorkennis verder uitbouwen

   

  SODALIS draagt een duurzaam loopbaanbeleid voor onze interne medewerkers hoog in het vaandel. Zij zijn immers het kloppend hart van onze organisatie.

  Ook zet SODALIS sterk in op een vlotte samenwerking met de financiële adviseurs. Wij engageren ons om voor hen een toegankelijke, ondersteunende en betrouwbare partner te zijn en ononderbroken oog te hebben voor hun specifieke noden.

   

  SODALIS is actief in een steeds veranderende omgeving en gaat vastberaden de uitdagingen aan die op ons pad komen. Daarin staan de veranderlijke behoeftes van KMO’s en bedrijfsleiders inzake personeelsbeleid uiteraard centraal. Daaruit vloeit een dynamisch en reactief beleid op het vlak van digitalisering voort. Het hoeft niet gezegd dat dit onze efficiëntie alleen maar ten goede komt.

  ESF

  Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Europese Unie en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) wilt Sodalis de professionalisering van haar personeelsbeleid uitwerken zodat er aan de medewerkers meer toekomstperspectieven binnen de organisatie kunnen aangeboden worden. Dankzij dit project kan Sodalis een meer aantrekkelijke werkgever worden met een continue instroom van nieuwe medewerkers die mogelijkheden kunnen krijgen om door te stromen binnen de organisatie. Anderzijds willen we ook de uitstroom beperken tot een absoluut minimum.

  Om hiervoor een duurzaam loopbaanbeleid uit te werken ontvangst Sodalis een subsidie voor haar project als volgt samengesteld:
  Bijdrage vanuit ESF: 27.818,09 euro
  Bijdrage vanuit VCF: 41.727,14 euro