• Nederlands
  • Français
 • Actua


  RSZ gebruikt dwangbevel voor invordering van niet-betaalde bijdragen

  27 February 2017

  In uitvoering van het Justitieplan doet de RSZ vanaf 1 februari 2017 geen beroep meer op de gerechtelijke navordering via dagvaarding. De navordering gebeurt voortaan algemeen via dwangbevel.   Als de werkgever niet reageert op de oproepen en rappels van de RSZ, zal de schuld geïnd worden via dwangbevel, behalve in uitzonderlijke gevallen. Het doel…

  Lees verder

  Belangrijke bedragen voor 2017

  27 February 2017

  Hieronder kan u een overzicht terugvinden van enkele belangrijke bedragen. Deze bedragen zijn geldig voor inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018).   1.       Minimum voordeel alle aard bedrijfswagen Sinds 2012 mag het voordeel alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde wagen nooit minder bedragen dan 820 EUR (niet-geïndexeerd) per jaar.   Voor…

  Lees verder

  Geen herwaardering aanvullende vergoeding SWT in 2017

  2 February 2017

  Een werknemer die geniet van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) ontvangt maandelijks een werkloosheidsuitkering van de RVA. Bovenop deze werkloosheidsuitkering ontvangt hij een aanvullende vergoeding van de werkgever of van het Sociaal Fonds. In toepassing van cao nr. 17 kan het bedrag van de aanvullende vergoeding elk jaar op 1 januari…

  Lees verder

  Actiris nu officieel bevoegde dienst arbeidsbemiddeling in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  12 January 2017

  In het kader van de zesde Staatshervorming werden de bevoegdheden inzake tewerkstelling reeds in 2014 overgedragen naar de Gewesten. Sinds 1 januari 2015 zijn de gewesten ook financieel verantwoordelijk voor de overgehevelde materies. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er twee diensten bevoegd voor de tewerkstelling: de gewestelijke overheidsdienst “Brussel Economie en Werkgelegenheid” en de…

  Lees verder
  esf

  Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Europese Unie en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) wilt Sodalis de professionalisering van haar personeelsbeleid uitwerken zodat er aan de medewerkers meer toekomstperspectieven binnen de organisatie kunnen aangeboden worden. Lees meer