• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Geen herwaardering aanvullende vergoeding SWT in 2017

  2 February 2017

  Een werknemer die geniet van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) ontvangt maandelijks een werkloosheidsuitkering van de RVA. Bovenop deze werkloosheidsuitkering ontvangt hij een aanvullende vergoeding van de werkgever of van het Sociaal Fonds. In toepassing van cao nr. 17 kan het bedrag van de aanvullende vergoeding elk jaar op 1 januari…

  Lees verder

  Actiris nu officieel bevoegde dienst arbeidsbemiddeling in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  12 January 2017

  In het kader van de zesde Staatshervorming werden de bevoegdheden inzake tewerkstelling reeds in 2014 overgedragen naar de Gewesten. Sinds 1 januari 2015 zijn de gewesten ook financieel verantwoordelijk voor de overgehevelde materies. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er twee diensten bevoegd voor de tewerkstelling: de gewestelijke overheidsdienst “Brussel Economie en Werkgelegenheid” en de…

  Lees verder
  esf

  Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Europese Unie en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) wilt Sodalis de professionalisering van haar personeelsbeleid uitwerken zodat er aan de medewerkers meer toekomstperspectieven binnen de organisatie kunnen aangeboden worden. Lees meer