• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Bericht inzake betalingen bedrijfsvoorheffing

  20 March 2017

  Vanaf 1 februari 2017 dienen alle betalingen inzake bedrijfsvoorheffing die niet verlopen via een erkend sociaal secretariaat uitsluitend op volgend rekeningnummer betaald te worden: BE96 6792 0022 7905 – met de gestructureerde mededeling “Team Inning bedrijfsvoorheffing”.

  Lees verder

  Kwartaalbijdrage vakantiegeld arbeiders daalt opnieuw

  20 March 2017

  Als gevolg van de invoering van de wet op het eenheidsstatuut werd afgesproken dat de werkgeversbijdragen voor het vakantiegeld van arbeiders stapsgewijs verlaagd zouden worden. Het vakantiegeld van arbeiders wordt betaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of door de bijzondere vakantiefondsen. Dit vakantiegeld wordt door de werkgevers gefinancierd via een kwartaalbijdrage aan de RSZ…

  Lees verder

  Bijdragen Fonds Sluiting Ondernemingen voor 2017

  20 March 2017

  De Nationale Arbeidsraad heeft op 20 december 2016 een advies verleend over de werkgeversbijdragen voor 2017 voor het Fonds Sluiting Ondernemingen. Voor ondernemingen met een handelsdoel of een industrieel doel zullen de nieuwe percentages voor 2017 hoger liggen dan de vorige bijdragevoeten. Deze stijging is noodzakelijk omdat de uitgaven van het Fonds Sluiting Ondernemingen in…

  Lees verder

  Versterking doelgroepvermindering eerste werknemers vanaf 1 januari 2017

  20 March 2017

  In het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2017 is een KB verschenen met betrekking tot de versterking van de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen. Hierdoor zal een werkgever die vanaf 1 januari 2017 een derde, vierde, vijfde of zesde werknemer aanwerft, kunnen genieten van hogere verminderingsbedragen en/of van een langere toekenningsperiode van de RSZ-verminderingen. Hieronder kan…

  Lees verder
  esf

  Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Europese Unie en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) wilt Sodalis de professionalisering van haar personeelsbeleid uitwerken zodat er aan de medewerkers meer toekomstperspectieven binnen de organisatie kunnen aangeboden worden. Lees meer