• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Vlaamse doelgroepvermindering jongeren

  27 September 2017

  Sinds 1 juli 2016 ontvangen werkgevers in het Vlaams Gewest een doelgroepvermindering bij de aanwerving van laag- of middengeschoolde jongeren. De scholingsgraad op het einde van het aanwervingskwartaal is relevant voor de toepassing van de vermindering. Momenteel bepaalt de reglementering dat de doelgroepvermindering van toepassing is indien de jongere binnen het kwartaal na aanwerving geen…

  Lees verder

  Geen bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers in het 4e kwartaal 2017

  26 September 2017

  Werft u in de maanden oktober, november of december 2017 een jonge werknemer aan, moet u tijdens deze maanden geen bedrijfsvoorheffing inhouden op het loon indien de jonge werknemer voldoet aan de volgende voorwaarden: De jongere mag niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht, hij moet elke studie met volledig leerplan of volledige leertijd stopgezet…

  Lees verder

  Werkvoorwaarden van gezinsleden van langdurig ingezetenen

  4 September 2017

  Op 7 juli 2017 heeft de ministerraad op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van K.B. goedgekeurd over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, meer bepaald de familieleden van langdurig ingezetenen. De gewesten zijn sinds de 6de staatshervorming bevoegd voor de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen. De federale overheid is echter bevoegd gebleven voor…

  Lees verder

  Loopbaansparen uitstel tot 1 februari 2018

  4 September 2017

  De wet werkbaar en wendbaar werk heeft een wettelijk kader voor het stelsel van loopbaansparen tot stand gebracht. Dit stelsel biedt aan werknemers de mogelijkheid om ‘tijd’ op te sparen om die later tijdens de duur van hun dienstbetrekking als verlof op te nemen. Op die manier krijgen ze de kans om zelf een gedeelte…

  Lees verder
  esf

  Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Europese Unie en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) wilt Sodalis de professionalisering van haar personeelsbeleid uitwerken zodat er aan de medewerkers meer toekomstperspectieven binnen de organisatie kunnen aangeboden worden. Lees meer