• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Wat kunnen uw werknemers aankopen met ecocheques?

  16 June 2017

  De Nationale Arbeidsraad heeft de lijst met ecologische producten en diensten die kunnen aangekocht worden met ecocheques grondig aangepast. Er werden ook nieuwe producten en diensten toegevoegd. Vanaf 1 juni 2017 worden de zeven bestaande categorieën vervangen door drie nieuwe categorieën: ecologische producten en diensten; duurzame mobiliteit en vrije tijd; hergebruik, recyclage en afvalpreventie. De…

  Lees verder

  Verhoging van de interne overurengrens tot 143 overuren

  14 June 2017

    Hoe het was… Overuren mogen niet onbeperkt gepresteerd worden. Daartoe werd een ‘interne overurengrens’ ingevoerd. Dit houdt in dat wanneer deze grens bereikt is, er inhaalrust moet toegekend worden alvorens er nieuwe overuren mogen gepresteerd worden. Als de referteperiode, waarbinnen de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur nageleefd wordt, minder bedraagt dan 1 jaar, dan bedraagt de…

  Lees verder

  Nieuwe Waalse steunmaatregelen vanaf 1 juli 2017

  6 June 2017

    Ten gevolge van de zesde staatshervorming zijn de regio’s bevoegd voor het doelgroepenbeleid. Het Vlaamse Gewest werkte reeds eerder een nieuw doelgroepenbeleid uit. Het Waalse Gewest volgt vanaf 1 juli 2017 met 3 nieuwe steunmaatregelen.   Werkzoekenden   Jonge werkzoekenden De jonge werkzoekende die vanaf 1 juli 2017 wordt aangeworven, geniet gedurende 36 maanden…

  Lees verder

  Overleg om isolatieschaarste als overmacht te laten erkennen

  11 May 2017

  Door een tekort aan grondstoffen kampt de bouwsector momenteel met een schaarste aan isolatiemateriaal. Hierdoor moeten sommige werkgevers in deze sector meer beroep doen op werkloosheid wegens economische redenen. In een persbericht van 11 mei 2017 reageerde viceminister-president Bart Tommelein op deze problematiek en deelde hij mee dat hij zo snel mogelijk een overleg plant…

  Lees verder
  esf

  Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Europese Unie en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) wilt Sodalis de professionalisering van haar personeelsbeleid uitwerken zodat er aan de medewerkers meer toekomstperspectieven binnen de organisatie kunnen aangeboden worden. Lees meer