• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Begrotingsakkoord

  1 September 2017

  De federale regering stelde op 26 juli jl. het begrotingsakkoord en een reeks van socio-economische en fiscale maatregelen voor. Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste punten voor u als werkgever. Uitbreiding flexi-jobs Het systeem van de flexi-jobs, dat momenteel enkel bestaat in de horecasector, wordt uitgebreid naar de detailhandel, zelfstandige kleinhandel, handel in…

  Lees verder

  General Data Protection Regulation (GDPR)

  2 August 2017

  De General Data Protection Regulation, of kort GDPR, is een Europese Verordening omtrent het verzamelen van persoonsgegevens en de beveiliging van deze gegevens. De Verordening moet uiterlijk tegen 25 mei 2018 toegepast worden. Tegen dan zal u uw onderneming moeten in overeenstemming zijn met de regelgeving. Waarover gaat het? De GDPR heeft de bedoeling om…

  Lees verder

  Ook alternerende leerlingen kunnen voortaan studentenarbeid doen

  31 July 2017

  Jongeren die leren en werken in een systeem van alternerend leren kunnen met ingang van 1 juli 2017 studentenarbeid verrichten. Inmiddels werd ook het koninklijk besluit dat deze nieuwe regel invoert op 19 juli 2017 in het Staatsblad gepubliceerd. Jongeren in een systeem van alternerend leren kunnen studentenarbeid doen indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:…

  Lees verder

  PC 200 sectoraal akkoord 2017-2018 bereikt

  10 July 2017

  De sociale partners van PC 200, het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden, hebben op 15 juni 2017 een nieuw sectorakkoord voor de periode 2017-2018 gesloten. Dit sectoraal akkoord regelt de basisafspraken met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de bedienden van PC 200 voor de komende twee jaar. Aangezien heel wat bedienden onder…

  Lees verder
  esf

  Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Europese Unie en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) wilt Sodalis de professionalisering van haar personeelsbeleid uitwerken zodat er aan de medewerkers meer toekomstperspectieven binnen de organisatie kunnen aangeboden worden. Lees meer