• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Responsabiliseringsbijdrage bij niet-naleving voorrangsregels deeltijdse werknemers

  1 March 2018

  Door de invoering van een responsabiliseringsbijdrage wil de regering de werkgevers aansporen om het beschikbare werk in de onderneming bij voorrang toe te kennen aan deeltijdse werknemers met behoud van rechten die een inkomensgarantie-uitkering genieten.   De werkgever zal een responsabiliseringsbijdrage moeten betalen indien hij een vacante betrekking niet toekent aan de betrokken deeltijdse werknemer…

  Lees verder

  Nieuwe fiscale bedragen 2018

  1 March 2018

    De FOD Financiën heeft in het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2018 een bericht gepubliceerd over de automatische indexering van een  aantal bedragen voor inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019). Hieronder vindt u een overzicht van enkele bedragen die van belang kunnen zijn in de loonberekening:     Vrijstelling werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer Voor verplaatsingen met een privé-vervoermiddel…

  Lees verder

  Doelgroepvermindering eerste aanwervingen: aanpassing instructies

  1 March 2018

  De doelgroepvermindering eerste aanwervingen kan gedurende een bepaalde periode toegekend worden aan nieuwe werkgevers en dit voor maximaal 6 werknemers. Hiervoor moeten wel een aantal voorwaarden vervuld zijn.   Om recht te openen op deze doelgroepvermindering is het onder meer van belang dat het een nieuwe werkgever betreft. Daarnaast gaat de RSZ ook na of…

  Lees verder

  Loopbaansparen treedt in werking op 1 februari 2018

  1 March 2018

  De wet werkbaar en wendbaar werk voorziet in een stelsel van loopbaansparen. Dit stelsel geeft aan de werknemers de mogelijkheid om “tijd” op te sparen om die later tijdens de duur van hun loopbaan als verlof op te nemen.   De werknemer kan echter op geen manier verplicht worden om deel te nemen aan een…

  Lees verder
  esf

  Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Europese Unie en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) wilt Sodalis de professionalisering van haar personeelsbeleid uitwerken zodat er aan de medewerkers meer toekomstperspectieven binnen de organisatie kunnen aangeboden worden. Lees meer