• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Verbod van onderaanneming bij economische werkloosheid

  1 March 2018

  Het gebrek aan werk wegens economische redenen is een oorzaak van de schorsing van de arbeidsovereenkomst, waarvoor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen kunnen aangevraagd worden.   Het gebrek aan werk moet onafhankelijk zijn van de wil van de werkgever.   De Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk specifieert nu dat het beroep op het…

  Lees verder

  Geen recht op outplacement indien medisch ongeschikt

  1 March 2018

  Wanneer een werknemer wordt ontslagen met betaling van een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken loon, dan is de werkgever verplicht om een ontslagpakket aan te bieden aan de ontslagen werknemer. Het ontslagpakket bestaat enerzijds uit een outplacementbegeleiding van 60 uur en anderzijds uit de wettelijke verbrekingsvergoeding waarvan 4 weken loon mogen worden afgetrokken als compensatie…

  Lees verder

  Nieuwe winstpremie vanaf 1 januari 2018

  1 March 2018

  Sinds 2001 kan een werkgever zijn werknemers laten deelnemen in de winst of het kapitaal van de onderneming. Omdat dit systeem weinig succes kent, heeft de regering een nieuwe regeling ingevoerd, namelijk de winstpremie waardoor de werkgever op een (para)fiscaal vriendelijke manier een deel van de winst van de onderneming in de vorm van een…

  Lees verder

  Verhoging vrijwillige overuren horeca

  1 March 2018

  In het Belgisch Staatsblad is deze week de Wet houdende diverse bepalingen inzake werk verschenen. Eén van de maatregelen in deze wet, is de verhoging van de vrijwillige overuren van 100 naar 360 voor werkgevers in de horecasector die werken met een geregistreerd kassasysteem (hierna GKS).   Sinds 1 december 2015 kan een voltijdse werknemer…

  Lees verder
  esf

  Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Europese Unie en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) wilt Sodalis de professionalisering van haar personeelsbeleid uitwerken zodat er aan de medewerkers meer toekomstperspectieven binnen de organisatie kunnen aangeboden worden. Lees meer