• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Aangetekende zending kan nu ook elektronisch verzonden worden

  30 March 2018

    De mogelijkheid om een aangetekende zending elektronisch te versturen met dezelfde juridische waarde als een aangetekende zending op papier bestaat al langer. Het was echter wachten tot nu op het eerste bedrijf dat door de FOD Economie erkend wordt als gekwalificeerde dienstverlener, namelijk het bedrijf Connect Solutions.   Wanneer u een beroep doet op…

  Lees verder

  Vervangingsovereenkomst mogelijk bij progressieve werkhervatting

  30 March 2018

  Wanneer een arbeidsongeschikte werknemer de toelating krijgt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds om het werk gedeeltelijk te hervatten (= progressieve werkhervatting) en de werkgever gaat ermee akkoord dat deze werknemer tijdelijk aangepast of ander werk uitvoert, wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van deze werknemer niet geschorst. Volgens het Hof van Cassatie is…

  Lees verder

  Jaarverslag interne preventiedienst: wel opmaken maar niet meer versturen

  30 March 2018

  In het kader van het welzijn van de werknemers op het werk dient elke werkgever te beschikken over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Deze dienst moet tenminste bestaan uit een preventieadviseur die aangeduid wordt onder de personeelsleden. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers kan de werkgever zelf de functie…

  Lees verder

  Fraude met detacheringsdocumenten kan verregaande gevolgen hebben

  30 March 2018

  In principe is een werknemer onderworpen aan de sociale zekerheid van het land waarin hij werkt. Een uitzondering op dit principe is de “detachering”.   Indien een werknemer tijdelijk wordt uitgezonden naar een ander land om daar werken te gaan uitvoeren, kan hij toch onderworpen blijven aan de sociale zekerheid van zijn woonland indien hij…

  Lees verder
  esf

  Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Europese Unie en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) wilt Sodalis de professionalisering van haar personeelsbeleid uitwerken zodat er aan de medewerkers meer toekomstperspectieven binnen de organisatie kunnen aangeboden worden. Lees meer