• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Kamer keurt Relancewet goed

  27 April 2018

    Het wetsvoorstel betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, de “Relancewet”, werd op 22 maart 2018 goedgekeurd door de Kamer. Daarmee worden de laatste maatregelen van het zomerakkoord uitgevoerd. Op vrijdag 30 maart 2018 werd het vervolgens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.   Welke maatregelen werden opgenomen in deze Relancewet?…

  Lees verder

  Sodalis stelt nieuwe General Manager aan

  18 April 2018

  Sodalis was al enige tijd op zoek naar een nieuwe General Manager, die de operationele leiding zou overnemen van zijn Gedelegeerd Bestuurder, Sylvie Ongena.  De Raad van Bestuur is dan ook blij Stijn Van Houdenhove te kunnen voorstellen als het nieuwe gezicht van Sodalis. Stijn heeft een ruime ervaring in de sector van de sociaal…

  Lees verder

  Binnenkort hogere geschenken vrij van sociale bijdragen

  30 March 2018

    Eind vorig jaar heeft de minister van Sociale Zaken, Maggie De Block, aan de Nationale Arbeidsraad advies gevraagd over de mogelijkheid tot verhoging van de geschenken die een werkgever in bepaalde omstandigheden vrij van sociale bijdragen kan toekennen aan zijn werknemers. De bedoeling hiervan is de bedragen van de geschenken die een werkgever kan…

  Lees verder

  Invoering mobiliteitsvergoeding in laatste rechte lijn

  30 March 2018

  De regering heeft enkele maanden geleden een wetsontwerp opgesteld waardoor het voor werknemers onder bepaalde voorwaarden mogelijk zal worden om hun bedrijfswagen in te ruilen tegen een mobiliteitsvergoeding die dezelfde fiscale en sociale voordelen geniet als een bedrijfswagen.   Dit wetsontwerp werd voorgelegd aan de Raad van State voor advies, maar zij had toch verschillende…

  Lees verder
  esf

  Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Europese Unie en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) wilt Sodalis de professionalisering van haar personeelsbeleid uitwerken zodat er aan de medewerkers meer toekomstperspectieven binnen de organisatie kunnen aangeboden worden. Lees meer