• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Welke co2-uitstoot bepaalt het belastbaar voordeel alle aard voor bedrijfswagens?

  31 May 2019

  Sinds enige tijd wordt de CO2-uitstoot voor nieuwe wagens berekend volgens de zogenaamde WLTP-methode. WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) is momenteel wereldwijd de nieuwe gestandaardiseerde test om de CO2-uitstoot van personenwagens te bepalen. Deze WLTP-test vervangt de vroegere NEDC-methode en houdt beter rekening met de reële rijomstandigheden en met de uitrustingsopties van het…

  Lees verder

  Verhoging quotum vrijwillige overuren

  29 May 2019

  Op 23 april 2019 hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) besloten om via een collectieve arbeidsovereenkomst het maximale quotum vrijwillige overuren per kalenderjaar te verhogen. Het aantal vrijwillige overuren per kalenderjaar wordt opgetrokken van maximaal 100 uren tot maximaal 120 uren. Een werknemer kon sinds 1 februari 2017 ingaan op het aanbod…

  Lees verder

  Studentenarbeid: enkele aandachtspunten!

  28 May 2019

  De zomermaanden komen weer dichterbij. Misschien neemt u wel studenten in dienst om bijvoorbeeld de afwezigheid van uw vaste medewerkers op te vangen of omwille van een piekperiode? Daarom zetten we nog even enkele aandachtspunten op een rij in verband met de tewerkstelling van studenten. Administratieve formaliteiten De studentenovereenkomst moet voor elke student schriftelijk worden…

  Lees verder

  Inschrijving bij gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling

  28 May 2019

  Vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn: pas uw overeenkomst aan! Wanneer een werkgever besluit om zijn werknemer te ontslaan, kan dit hetzij via een opzeggingstermijn, hetzij via de uitbetaling van een verbrekingsvergoeding. Wordt het ontslag betekend met een opzeggingstermijn, moet de werknemer deze in principe komen uitwerken. De werkgever en werknemer kunnen echter in onderling…

  Lees verder
  esf

  Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Europese Unie en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) wilt Sodalis de professionalisering van haar personeelsbeleid uitwerken zodat er aan de medewerkers meer toekomstperspectieven binnen de organisatie kunnen aangeboden worden. Lees meer