• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Denk aan jeugdvakantie, seniorvakantie en Europese vakantie

  23 July 2019

    Bepaalde werknemers hebben weinig vakantie kunnen opbouwen in het vakantiedienstjaar om diverse redenen (pas afgestudeerd, lange onderbreking van de beroepsactiviteit, …). De wetgeving voorziet voor deze werknemers in alternatieven waardoor uw werknemer toch recht kan hebben op verlof. Dit gaat meer concreet over jeugdvakantie, seniorvakantie of Europese vakantie.       Het aantal wettelijke…

  Lees verder

  Innovatiepremie kan ook in 2019 en 2020 toegekend worden

  22 July 2019

    De innovatiepremie bestaat reeds langer, maar het systeem werd telkens voor bepaalde duur ingevoerd. Inmiddels is de regeling verlengd tot 31 december 2020 waardoor de premie ook in 2019 en 2020 toegekend kan worden.       Een innovatiepremie is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen indien aan een aantal voorwaarden voldaan is: de…

  Lees verder

  Tijdelijke oplossing voor de laattijdige aflevering van de ‘single permit’

  18 July 2019

    Op 1 januari 2019 werd de procedure voor de aflevering van arbeidskaarten grondig gewijzigd. Sinds die datum wordt de toelating tot verblijf in België en de toelating om hier te werken vermeld op één enkel document, namelijk op de gecombineerde vergunning (‘single permit’).     Nadat de aanvraag voor een gecombineerde vergunning werd ingediend,…

  Lees verder

  Forfaitaire kilometervergoeding wordt aangepast vanaf 1 juli 2019

  17 July 2019

    Federale ambtenaren die hun eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruiken, ontvangen hiervoor een forfaitaire kilometervergoeding. Hetzelfde bedrag wordt door de fiscus aanvaard voor dienstverplaatsingen van werknemers uit de privésector. Het totaal aantal kilometers, waarvoor dit forfait mag toegepast worden, is maximaal 24.000 km per jaar.     Op 1 juli van elk jaar wordt het…

  Lees verder
  esf

  Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Europese Unie en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) wilt Sodalis de professionalisering van haar personeelsbeleid uitwerken zodat er aan de medewerkers meer toekomstperspectieven binnen de organisatie kunnen aangeboden worden. Lees meer