• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) treedt in werking

  29 March 2019

    Eén van de bepalingen uit het federaal regeringsakkoord is de uitbreiding en veralgemening van de tweede pensioenpijler (het aanvullend pensioen). De bedoeling is dat alle werknemers de mogelijkheid hebben om zelf een pensioenovereenkomst aan te gaan bij een verzekeraar naar keuze. De bijdragen moeten door de werkgever worden ingehouden en doorgestort aan de pensioeninstelling.…

  Lees verder

  Bijdragen Fonds Sluiting Ondernemingen voor 2019

  29 March 2019

    Als werkgever betaalt u bijdragen ter financiering van het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen. De bijdrage wordt berekend op het geheel van de brutolonen van de werknemers (aan 108% voor de arbeiders) die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de RSZ-bijdragen en bestaat uit een percentage dat jaarlijks wordt vastgesteld. In het…

  Lees verder

  Mobiliteitsbudget eindelijk goedgekeurd

  28 March 2019

      Op 28 februari 2019 keurde het parlement het wetsontwerp tot invoering van het mobiliteitsbudget goed.       Principe Het mobiliteitsbudget geeft aan werknemers die een bedrijfswagen hebben, of die ervoor in aanmerking komen, de gelegenheid om hun bedrijfswagen in te leveren en in de plaats daarvan te kiezen tussen één of meer…

  Lees verder

  Aanpassing RSZ-forfaits kledijvergoeding en bureaukosten vanaf 2019

  28 March 2019

    In de administratieve instructies van het eerste kwartaal 2019 heeft de RSZ enkele forfaits voor de terugbetaling van kosten aangepast.       Werkkledij De RSZ aanvaardt nu onder bepaalde voorwaarden de toekenning van een kostenvergoeding van € 1,74 per dag voor de aankoop van werkkledij en een kostenvergoeding van € 1,74 per dag…

  Lees verder
  esf

  Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Europese Unie en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) wilt Sodalis de professionalisering van haar personeelsbeleid uitwerken zodat er aan de medewerkers meer toekomstperspectieven binnen de organisatie kunnen aangeboden worden. Lees meer