• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Online neerlegging arbeidsreglement voortaan mogelijk

  31 May 2019

  Elke werkgever is verplicht om een arbeidsreglement op te stellen vanaf het ogenblik dat hij zijn eerste werknemer tewerkstelt. Dit document zal geregeld aangepast of aangevuld moeten worden (bv. bij de invoering van nieuwe uurroosters, vervangingsdagen van feestdagen,…). Binnen de 8 dagen na de inwerkingtreding van het arbeidsreglement of de wijziging ervan, moet de werkgever…

  Lees verder

  1/10e ouderschapsverlof en flexibilisering van het thematisch verlof mogelijk

  31 May 2019

  Het K.B. van 5 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven brengt vanaf 1 juni 2019 verschillende wijzigingen aan aan het ouderschapsverlof en het verlof voor medische bijstand:   Opname 1/10de ouderschapsverlof Een voltijds tewerkgestelde werknemer heeft de mogelijkheid om gedurende een periode van 40 maanden zijn arbeidsprestaties met 1/10de te…

  Lees verder

  Loonnorm 2019-2020 vastgelegd op 1,1%

  31 May 2019

  Om de twee jaar onderhandelen werkgevers- en werknemersorganisaties over de loonnorm, d.i. de maximale marge waarbinnen de lonen van de privésector mogen stijgen. Voor de periode 2019-2020 kwamen de sociale partners evenwel niet tot een akkoord. Daarom heeft de regering nu beslist om de loonnorm vast te leggen: in de periode 2019-2020 mogen de lonen…

  Lees verder

  Opnieuw versoepeling bij scholingsbeding knelpuntberoepen

  31 May 2019

  Wanneer een werknemer een opleiding volgt op kosten van zijn werkgever, kan er soms een scholingsbeding afgesloten worden. Dit is een beding waarbij de werknemer zich er toe verbindt een deel van de opleidingskost terug te betalen indien hij de onderneming vrijwillig verlaat voor het einde van de afgesproken termijn van het beding (maximum 3…

  Lees verder
  esf

  Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Europese Unie en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) wilt Sodalis de professionalisering van haar personeelsbeleid uitwerken zodat er aan de medewerkers meer toekomstperspectieven binnen de organisatie kunnen aangeboden worden. Lees meer