• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Geplande updates Prisma VPN

  17 April 2019

  Beste klant, Wegens geplande updates zal Prisma VPN vanavond niet beschikbaar zijn vanaf 20 uur. Gelieve hiermee rekening te houden. Bedankt voor uw begrip.

  Lees verder

  Bonusplannen kunnen voortaan ook elektronisch neergelegd worden

  17 April 2019

    Sinds 25 maart 2019 kunnen de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao nr. 90) opgemaakt via toetredingsakte, ook elektronisch ingevuld worden. De toetredingsakte kan alleen gebruikt worden door ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging of voor de categorieën van werknemers die niet vertegenwoordigd worden door een vakbondsafvaardiging.   De elektronische invulling en neerlegging op de Griffie van de Algemene…

  Lees verder

  Vlaams opleidingsverlof kan van start gaan

  1 April 2019

    Het stelsel van het betaald educatief verlof voor Vlaanderen wordt vervangen door het nieuwe stelsel van het Vlaams opleidingsverlof (VOV). Op 4 maart 2019 werden hiervoor nog een aantal bijkomende uitvoeringsbesluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, zodat de nieuwe regels van het VOV in werking kunnen treden bij de start van het nieuwe schooljaar…

  Lees verder

  Renteloze en goedkope leningen: referentierentevoeten 2018 gekend

  30 March 2019

    Wanneer een werknemer een goedkope of renteloze lening krijgt van zijn werkgever, dan vormt dat fiscaal een belastbaar voordeel van alle aard. Dit voordeel is gelijk aan het verschil tussen de referentierentevoet, die jaarlijks bij KB wordt vastgesteld per type lening, en de rentevoet die aan de ontlener wordt aangerekend.     Zopas maakte…

  Lees verder
  esf

  Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Europese Unie en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) wilt Sodalis de professionalisering van haar personeelsbeleid uitwerken zodat er aan de medewerkers meer toekomstperspectieven binnen de organisatie kunnen aangeboden worden. Lees meer