• Nederlands
  • Français
 • Elektronische Dimona aangifte

  Telkens de arbeidsrelatie met een van uw werknemers begint of eindigt, moet dit elektronisch gemeld worden via de Dimona-aangifte.
  Dit Kan U als klant best via de website van SODALIS doen daar alle gegevens kunnen gebruikt en/of opgevraagd worden uit SODALIS's database.
  Deze zal ook automatisch een bevestiging e-mail versturen alsook een e-mail met U dimonanummer na verwerking bij de RSZ.
  Als klant kan U een gebruikersnaam en paswoord aanvragen door een E-mail naar info@SODALIS.be of fax naar 050 34 07 28 te sturen.

  Klanten klikken hier  voor Online Dimona aangifte

  of via de menu "online diensten" -> "Dimona aangifte"

  Richtlijnen i.v.m. Dimona aangifte

  Zoals U ondertussen ongetwijfeld reeds vernomen heeft via onze nieuwsbrief of via de pers, start op 1 januari 2003 de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling of DIMONA voor alle werkgever. In- en uitdiensten of veranderingen van het personeel dienen vanaf 1 januari 2003 elektronisch en in de meeste gevallen onmiddellijk gemeld te worden aan de kruispuntdatabank van de R.S.Z. Omdat die wijzigingen zich ook kunnen voordoen na kantooruren of tijdens het weekend, en omdat die wijzigingen meestal ogenblikkelijk dienen gemeld te worden, hebben wij een website ontwikkeld waarop U de informatie kunt melden. Voor werkgevers die niet over een internet-aansluiting beschikken staan wij uiteraard tijdens de kantooruren ter beschikking. U dient dan, liefst per fax, tijdig, d.w.z. minimum 2 werkdagen vooraf, de wijzigingen door te geven. Wij zorgen dan voor de verdere afwerking van uw dossier.

  Belangrijk is ook dat U weet wanneer U wat dient te melden, daarom volgend overzicht:

   WAT WANNEER:

   aangifte indiensttreding:

  •  voor de aanvang van de tewerkstelling

   aangifte uitdiensttreding:

  •  ten laatste op de eerste werkdag die volgt op de datum van uitdiensttreding

   annulatie van een aangifte:

  •  ten laatste op de vermelde datum annuleren

           (vb: iemand zou beginnen op 15/02/2003, maar komt niet opdagen => in dit geval melding 15/02/2003)

   Wijziging van aangifte:
  •  wijziging 1 : werknemer begint later dan door U gemeld vb. begint op 15/02/03 ipv 01/02/03
   1. annulatie eerste datum (vb 01/02/03)
   2. nieuwe indiensttreding met als datum 15/02/03
  • * wijziging 2 : tewerkstelling eindigt later dan door U gemeld (vb. eindigt op 15/04/03 ipv 31/03/03)
   1. U dient een nieuwe indienst te melden op datum van 01/04/03
   2. Later meldt U de juiste datum uit dienst: 15/04/03