• Nederlands
  • Français
 • news

  Lonen voor de bedienden in PC 226

    Ingevolge het sectoraal akkoord 2019-2020 voor de bedienden in PC 226 worden op 1 juli 2019 de werkelijke lonen en de weddeschalen verhoogd met 1,1%. Het gaat om een koopkrachtverhoging, toepasselijk op alle ondernemingen in de sector.     Bron: Flashbericht Febetra       Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over…

  Read More

  Onderhoud VPN-omgeving

  Beste VPN-klant, Vanaf vrijdag 12 juli 18u tot zaterdag 13 juli 12u zal de Sodalis VPN-omgeving tijdelijk niet bereikbaar zijn omwille van onderhoudswerken. Tijdens dit onderhoud wordt de VPN-server gemigreerd naar een nieuwe omgeving wat de snelheid moet verhogen. Ondertussen wordt er ook een nieuwe licentie voorzien, zodat de exporten in Word en Excel terug…

  Read More

  Ontbijtsessies september/oktober

  Beste klant, De juridische dienst van Sodalis organiseert ontbijtsessies “Alternatieve verloning: niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen vs winstpremie” op de volgende data: Brugge: 26 september; Gent: 1 oktober; Antwerpen: 3 oktober; Brussel: nader te bepalen. Meer informatie volgt binnenkort.

  Read More

  Werkgeverstussenkomst in woon-werkverkeer met de trein stijgt op 1 juli 2019

    In het Interprofessioneel Akkoord 2019-2020 werden enkele afspraken gemaakt over de werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer van de werknemers met het openbaar vervoer. De Nationale Arbeidsraad heeft de gemaakte afspraken officieel vastgelegd in cao nr. 19/9. Deze voorziet de volgende wijzigingen:     Trein Wanneer een werknemer zich naar het werk verplaatst met de trein,…

  Read More

  6 juli: flitscontroles aangekondigd in de horeca

    Op zaterdag 6 juli 2019 zullen de sociale inspectiediensten flitscontroles houden in de horeca. Bij een sociale flitscontrole krijgt een werkgever op hetzelfde moment verschillende inspectiediensten over de vloer (RVA, RSZ, FOD WASO,…).     De focus van de controle zal liggen op illegale tewerkstelling (controle van arbeidskaarten en verblijfsvergunningen) en zwartwerk. Bovendien zullen…

  Read More

  Wat met ziekte voor of tijdens verlof?

    Met de verlofperiodes van uw werknemers in zicht, kan het zich voordoen dat een werknemer zich ziek meldt net vóór, tijdens of na zijn vakantie. Bent u in dat geval gewaarborgd loon verschuldigd aan de werknemer?       De datum van het begin van de arbeidsongeschiktheid is hierbij van groot belang. We maken…

  Read More

  Verhoging aantal overuren met fiscaal gunstregime

      In het Belgisch Staatsblad is op 19 juni 2019 een KB verschenen tot wijziging van de bijlage III van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB).       In april 2019 verscheen een wet waarin werd opgenomen dat vanaf 1 januari 2019 het aantal overuren dat in aanmerking komt voor een gedeeltelijke…

  Read More

  Opnieuw versoepeling standpunt RSZ: studentenarbeid en alternerend leren

      Sinds 1 juli 2017 kunnen leerlingen die een alternerende opleiding volgen toch studentenarbeid verrichten, mits de volgende drie voorwaarden vervuld zijn:       de leerlingen hebben geen recht op werkloosheidsuitkeringen, noch op inschakelingsuitkeringen; de leerlingen mogen geen studentenarbeid verrichten wanneer ze onderwijs of een theoretische opleiding moeten volgen, of wanneer ze op…

  Read More