• Nederlands
  • Français
 • news

  Geplande updates Prisma VPN

  Beste klant, Wegens geplande updates zal Prisma VPN vanavond niet beschikbaar zijn vanaf 20 uur. Gelieve hiermee rekening te houden. Bedankt voor uw begrip.

  Read More

  Bonusplannen kunnen voortaan ook elektronisch neergelegd worden

    Sinds 25 maart 2019 kunnen de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao nr. 90) opgemaakt via toetredingsakte, ook elektronisch ingevuld worden. De toetredingsakte kan alleen gebruikt worden door ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging of voor de categorieën van werknemers die niet vertegenwoordigd worden door een vakbondsafvaardiging.   De elektronische invulling en neerlegging op de Griffie van de Algemene…

  Read More

  Vlaams opleidingsverlof kan van start gaan

    Het stelsel van het betaald educatief verlof voor Vlaanderen wordt vervangen door het nieuwe stelsel van het Vlaams opleidingsverlof (VOV). Op 4 maart 2019 werden hiervoor nog een aantal bijkomende uitvoeringsbesluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, zodat de nieuwe regels van het VOV in werking kunnen treden bij de start van het nieuwe schooljaar…

  Read More

  Renteloze en goedkope leningen: referentierentevoeten 2018 gekend

    Wanneer een werknemer een goedkope of renteloze lening krijgt van zijn werkgever, dan vormt dat fiscaal een belastbaar voordeel van alle aard. Dit voordeel is gelijk aan het verschil tussen de referentierentevoet, die jaarlijks bij KB wordt vastgesteld per type lening, en de rentevoet die aan de ontlener wordt aangerekend.     Zopas maakte…

  Read More

  Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) treedt in werking

    Eén van de bepalingen uit het federaal regeringsakkoord is de uitbreiding en veralgemening van de tweede pensioenpijler (het aanvullend pensioen). De bedoeling is dat alle werknemers de mogelijkheid hebben om zelf een pensioenovereenkomst aan te gaan bij een verzekeraar naar keuze. De bijdragen moeten door de werkgever worden ingehouden en doorgestort aan de pensioeninstelling.…

  Read More

  Bijdragen Fonds Sluiting Ondernemingen voor 2019

    Als werkgever betaalt u bijdragen ter financiering van het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen. De bijdrage wordt berekend op het geheel van de brutolonen van de werknemers (aan 108% voor de arbeiders) die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de RSZ-bijdragen en bestaat uit een percentage dat jaarlijks wordt vastgesteld. In het…

  Read More

  Mobiliteitsbudget eindelijk goedgekeurd

      Op 28 februari 2019 keurde het parlement het wetsontwerp tot invoering van het mobiliteitsbudget goed.       Principe Het mobiliteitsbudget geeft aan werknemers die een bedrijfswagen hebben, of die ervoor in aanmerking komen, de gelegenheid om hun bedrijfswagen in te leveren en in de plaats daarvan te kiezen tussen één of meer…

  Read More

  Aanpassing RSZ-forfaits kledijvergoeding en bureaukosten vanaf 2019

    In de administratieve instructies van het eerste kwartaal 2019 heeft de RSZ enkele forfaits voor de terugbetaling van kosten aangepast.       Werkkledij De RSZ aanvaardt nu onder bepaalde voorwaarden de toekenning van een kostenvergoeding van € 1,74 per dag voor de aankoop van werkkledij en een kostenvergoeding van € 1,74 per dag…

  Read More

  RSZ wijzigt standpunt inzake studentenarbeid voor alternerende leerlingen

      Sinds 1 juli 2017 kunnen leerlingen die een alternerende opleiding volgen toch studentenarbeid verrichten, mits de volgende drie voorwaarden vervuld zijn:       de leerlingen hebben geen recht op werkloosheidsuitkeringen, noch op inschakelingsuitkeringen; de leerlingen mogen geen studentenarbeid verrichten wanneer ze onderwijs of een theoretische opleiding moeten volgen, of wanneer ze op…

  Read More

  Overschakeling naar het zomeruur van 30 op 31 maart 2019

    In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 maart 2019 schakelen we weer over op het zomeruur. De klok wordt dan 1 uur vooruitgezet en 2 uur ’s nachts wordt 3 uur. Dit kan gevolgen hebben voor uw werknemers die tijdens deze nacht moeten werken.   Het makkelijkst is natuurlijk om dezelfde ploegen…

  Read More