• Nederlands
  • Français
 • Bijdragen Fonds Sluiting Ondernemingen voor 2019

   

  Als werkgever betaalt u bijdragen ter financiering van het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen. De bijdrage wordt berekend op het geheel van de brutolonen van de werknemers (aan 108% voor de arbeiders) die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de RSZ-bijdragen en bestaat uit een percentage dat jaarlijks wordt vastgesteld. In het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2019 verschenen drie koninklijke besluiten die de percentages voor het jaar 2019 vastleggen.

   

   

  Voor de vier kwartalen van 2019 zijn de bijdragepercentages als volgt vastgesteld:

  • basisbijdrage voor ondernemingen zonder handels- of industrieel doel: 0,02%;
  • basisbijdrage voor ondernemingen met handels- of industrieel doel:
   • voor werkgevers met minstens 20 werknemers: 0,19%;
   • voor werkgevers met minder dan 20 werknemers: 0,14%;
   • bijzondere bijdrage ter financiering van de tijdelijke werkloosheid: 0,10%.

   

   

   

  Bronnen: KB van 22 februari 2019 tot vaststelling, voor het jaar 2019, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers, B.S. 6 maart 2019.

   

   

   

   

  Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!

   

  Print Friendly, PDF & Email