• Nederlands
  • Français
 • Nieuwe schijf van 18 weken m.b.t. deel II van de opzeg start in bepaalde gevallen in 2019

   
  In 2014 voerde het eenheidsstatuut nieuwe opzeggingstermijnen in om het verschil tussen arbeiders en bedienden weg te werken. Voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst is gestart vóór 1 januari 2014 wordt de opzeggingstermijn in principe berekend volgens het kliksysteem in 2 delen, die samengeteld moeten worden.

   

   
  In deel I moet de opzeggingstermijn berekend worden alsof de werknemer op 31/12/2013 uit dienst zou gegaan zijn volgens de opzeggingstermijnen die toen van toepassing waren.

   
  In deel II wordt de opgebouwde opzeggingstermijn vanaf 01/01/2014 berekend. Dit gebeurt aan de hand van een specifieke tabel die ook van toepassing is voor indiensttredingen vanaf 01/01/2014. De anciënniteit van de werknemer wordt hierbij op 01/01/2014 fictief op 0 gezet.

   
  Wanneer een werknemer, die voor zijn opzeggingstermijn onder het kliksysteem valt, in 2018 ontslagen wordt, bestaat deel II van de termijn uit 15 weken (anciënniteit van 4 tot 5 jaar). Vanaf 2019 zal deel II in ditzelfde geval 18 weken bedragen (anciënniteit van 5 tot 6 jaar).

   

  Bron: Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, B.S. 31 december 2013.

   

   

   

   

  Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!

  Print Friendly, PDF & Email