• Nederlands
  • Français
 • Indexprognose 2018-2019

   

  De indexprognose is opgesteld op basis van de maandelijkse inflatievooruitzichten afkomstig van het Federaal Planbureau.

   

  PC nr. Officiële benaming (Verwachte) datum volgende loonindexering (Geraamde) omvang en betrokkene lonen
  100 Aanvullend paritair comité voor de werklieden feb-20 + 2 % enkel op de sectorale minimumlonen
  101 Nationale gemengde Mijncommissie feb-20 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  102.1 PSC voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen okt-18 + 1 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  102.2 PSC voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen jan-19 + 1 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  102.3 PSC voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant jan-19 + 1 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  102.4 PSC voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant okt-18 + 1 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  102.5 PSC voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen feb-19 + 1 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  102.6 PSC voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant feb-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  102.7 PSC voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik nov.-18 + 1 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  102.8 PSC voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk feb-19 + 1 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  102.9 PSC voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk nov-18 + 1 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  102.11 PSC voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen feb-19 + 1 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  104 PC voor de ijzernijverheid okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  106.2 PSC voor de betonindustrie juli-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  107 PC voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters apr-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  109 PC voor het kleding- en confectiebedrijf okt-18

   

   

  apr-19

  Ongeveer + 0,96 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

  Ongeveer + 1,00 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

  110 PC voor de textielverzorging jan-19 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  111.1-2 PSC voor de metaal-, machine- en elektrische bouw juli-19 Ongeveer + 1,95 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  111.3 PSC voor de montering van metalen bruggen en gebinten juli-19 Ongeveer + 1,95 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  112 PC voor het garagebedrijf feb-19 Ongeveer + 1,95 % op de minimumlonen (+ span.) en de reëel betaalde lonen
  113 PC voor het ceramiekbedrijf, behalve pannenbakkerijen feb-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  113.4 PC voor de pannenbakkerijen okt-18 Ongeveer + 0,45 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  114.1 à 4 PC voor de steenbakkerij okt-18 + 0,50 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  115 PC voor het glasbedrijf nov-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  116 PC voor de scheikundige nijverheid mei-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  118.1 à 22 PC voor de voedingsnijverheid jan-19 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  119.1-2-3 PC voor de handel in voedingswaren jan-19 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  120 PC voor de textielnijverheid en het breiwerk (9)/10/18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  120.1 PSC voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers (vroegere PC nr. 123)

   

  okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  121 PC voor de schoonmaak jan-19

   

   

  juli-19

  Ongeveer + 0,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

   

  Ongeveer + 1,00 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

  124 PC voor het bouwbedrijf okt-18 Ongeveer + 0,43033 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (ten belope van de verhoging van de minimumlonen)
  126 PC voor de stoffering en de houtbewerking jan-19 Ongeveer + 0,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (ten belope van de verhoging van de minimumlonen)
  127 PC voor de handel in brandstoffen okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  127.2 PSC voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  129 PC voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton jan-19

   

   

  juli-19

  Ongeveer + 0,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

  Ongeveer + 1,00 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

  130 PC voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf (09)/09/19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (ten belope van de verhoging van de minimumlonen)
  136 PC voor de papier- en kartonbewerking jan-19

   

   

  juli-19

  Ongeveer + 0,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

  Ongeveer + 1,00 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

  140.1 PC voor het vervoer – PSC voor de autobussen en autocars (garagepers.), uitgezonderd stadsbussen feb-19 Ongeveer + 1,95 % op de minimumlonen (+ span.) en de reëel betaalde lonen
  140.1 PC voor het vervoer – Autobussen (rijd. pers.), uitgezonderd stadsbussen nov-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  140.1 PC voor het vervoer – Autocars (rijd. pers.) okt-18 Ongeveer + 1,75 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  140.2 PC voor het vervoer – PSC voor ondernemingen van taxi’s (garagepers.) nov-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  140.2 PC voor het vervoer – PSC voor ondernemingen van taxi’s (rijdend pers.) maart-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  140.3 PC voor het vervoer – PSC voor het goederenvervoer en -behandeling ten lande voor rekening van derden (garagepers.) jan-19 Ongeveer + 1,90 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  140.3 PC voor het vervoer – PSC voor het goederenvervoer en -behandeling ten lande voor rekening van derden (rijdend en niet-rijdend pers.) jan-19 Ongeveer + 1,90 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  140.4 PC voor het vervoer – PSC voor de afhandeling op de luchthavens jan-19 Ongeveer + 1,90 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  140.5 PC voor het vervoer – PSC voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten (garagepers.) feb-19 Ongeveer + 1,95 % op de minimumlonen (+ span.) en de reëel betaalde lonen
  140.5 PC voor het vervoer – PSC voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten (rijdend pers.) dec-18 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  142.1 PSC voor de terugwinning van metalen jan-19 Ongeveer + 1,90 % op de minimumlonen (+ span.) en de reëel betaalde lonen
  142.2 PSC voor de terugwinning van lompen okt-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  142.3 PSC voor de terugwinning van papier april-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  142.4 PSC voor de terugwinning van allerlei producten jan-19 Ongeveer + 1,90 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  144 PC voor de landbouw jan-19 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  145.1 à 5 PC voor het tuinbouwbedrijf jan-19 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  149.1 PSC voor de elektriciens: installatie en distributie jan-19 Ongeveer + 1,90 % op de minimumlonen (+ span.) en de reëel betaalde lonen
  149.2 PSC voor het koetswerk feb-19 Ongeveer + 1,95 % op de minimumlonen (+ span.) en de reëel betaalde lonen
  149.3 PSC voor de edele metalen feb-19 Ongeveer + 1,95 % op de minimumlonen (+ span.) en de reëel betaalde lonen
  149.4 PSC voor de metaalhandel feb-19 Ongeveer + 1,95 % op de minimumlonen (+ span.) en de reëel betaalde lonen
  152 PC voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  200 Aanvullend PC voor de bedienden jan-19 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  201 PC voor de zelfstandige kleinhandel april-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (ten belope van de verhoging van de minimumlonen)
  202 PC voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren maart-19 + 1 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  202.1 PSC voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven april-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (ten belope van de verhoging van de minimumlonen)
  207 PC voor de bedienden van de scheikundige nijverheid mei-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (“ingeschaalde of inschaalbare bedienden”)
  209 PC voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid juli-19 Ongeveer + 1,95 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  211 PC voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  214 PC voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (“ingeschaalde of inschaalbare bedienden”)
  215 PC voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf okt-18

   

   

  april-19

  Ongeveer +  0,96 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

  Ongeveer + 1,00 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

  220 PC voor de bedienden uit de voedingsnijverheid jan-19 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  221 PC voor de bedienden uit de papiernijverheid jan-19

   

   

  juli-19

  Ongeveer + 0,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

  Ongeveer + 1,00 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

  222 PC voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking jan-19

   

   

  juli-19

  Ongeveer + 0,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

  Ongeveer + 1,00 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

  225 PC voor de bedienden van de inrichtingen van het vrij gesubsidieerd onderwijs okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  226 PC voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek april-19 + 1,4 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (ten belope van max. cat 8)
  227 PC voor de audiovisuele sector jan-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  302 PC voor het hotelbedrijf jan-19 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  303 PC voor het filmbedrijf juli-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  303.1 PSC voor de filmproductie juli-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  303.3 PSC voor de exploitatie van bioscoopzalen juni-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  304 PC voor het vermakelijkheidsbedrijf okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  306 PC voor het verzekeringswezen jan-19 Ongeveer + 1,90 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  307 PC voor de makelarij en verzekeringsagentschappen okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  311 PC voor de grote kleinhandelszaken okt-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  312 PC voor de warenhuizen april-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  313 PC voor de apotheken en tarificatiediensten maart-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  314 PC voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen sept-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  315.2 PSC voor de luchtvaartmaatschappijen feb-19 + 2 % op het GMMI en de reëel betaalde lonen
  317 PC voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  318.1-2 PC voor de gezins- en bejaardenhulp okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  319.1-2 PC voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  320 PC voor de begrafenisondernemingen juli-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  321 PC voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen juli-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  322.1 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren dec-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  323 PC voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden jan-19 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  327 PC voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen feb-20 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  329 PC voor de socio-culturele sector okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  330 PC voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (behalve tandprothese) feb-20 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  330 PC voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (enkel tandprothese) okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  331 PC voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (instellingen zonder CAO) feb-20 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  331 PC voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (Kind&Gezin) okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  332 PC voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector feb-20 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  333 PC voor toeristische attracties jan-19 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  334 PC voor de openbare loterijen feb-20 + 2 % (enkel GMMI)
  335 PC voor de sociale organisaties feb-20 + 2 % (enkel GMMI)
  336 PC voor de vrije beroepen feb-20 + 2 % enkel op de sectorale minimumlonen
  337 PC voor de non-profitsector okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  339 PC voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting feb-20 + 2 % (enkel GMMI)
  340 PC voor de orthopedische technologieën (arbeiders) okt-18 Ongeveer + 0,45 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  340 PC voor de orthopedische technologieën (bedienden) jan-19 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  341 PC voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten jan-19 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
  Sociale uitkeringen feb-20 + 2 %
  Openbare sector okt-18 + 2 %

   

  Bijgewerkt tot 5/09/2018.

   

  Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!

  Print Friendly, PDF & Email