• Nederlands
  • Français
 • Versterking Vlaams doelgroepenbeleid vanaf 1 januari 2019

   

  Vlaanderen voorziet een aantal maatregelen om de tewerkstelling van jongeren en 55-plussers te stimuleren. Wij geven u hierna een overzicht en staan even stil bij de aangekondigde wijzigingen vanaf 1 januari 2019. Deze wijzigingen moeten wel nog definitief goedgekeurd worden.

   

   

  1. Jongeren

   

  Elke werkgever met een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest kan een doelgroepvermindering verkrijgen bij de aanwerving van een jongere werknemer die voldoet aan een aantal voorwaarden:

  • hij moet jonger zijn dan 25 jaar op het einde van het kwartaal van zijn aanwerving en niet meer voltijds leerplichtig zijn;
  • het refertekwartaalloon mag niet hoger liggen dan € 7.500 (tijdens de eerste 4 kwartalen) of € 8.100 (tijdens de volgende 4 kwartalen);
  • vóór de indiensttreding moet de jongere een loopbaanportfolio hebben aangemaakt bij de VDAB;
  • de jongere moet laag- of middengeschoold zijn.

   

  Laaggeschoolde jongeren zijn jongeren die geen diploma van het secundair onderwijs of geen studiegetuigschrift tweede leerjaar derde graad hebben behaald. Middengeschoolde jongeren hebben hoogstens een diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift tweede leerjaar derde graad behaald.

   

  Gedurende acht kwartalen kan de werkgever genieten van een vermindering van de werkgeversbijdragen. Vanaf 1 januari 2019 wordt deze steun nog versterkt.

   

  Opleidingsniveau Basisbedrag per kwartaal Aantal kwartalen
  tot 31/12/2018 vanaf 01/01/2019
  Laaggeschoold € 1.150 volledige vrijstelling 8 kwartalen
  Middengeschoold € 1.000 € 1.000 8 kwartalen

   

   

  1. 55-plussers

   

  Voor de vermindering oudere werknemers wordt een onderscheid gemaakt tussen werknemers die al in dienst zijn bij een werkgever (de ‘zittende’ werknemers) en oudere niet-werkende werkzoekenden.

   

  Voor deze werknemers gelden de volgende voorwaarden:

  • minimaal 55 jaar zijn op het einde van het kwartaal waarin de werkgever de vermindering wil toepassen;
  • tot categorie 1 van de structurele vermindering behoren (dit zijn bijna alle werknemers van de private profitsector);
  • tewerkgesteld zijn in een vestiging van de onderneming van de werkgever die in het Vlaams Gewest ligt;
  • het refertekwartaalloon van de werknemer mag niet hoger zijn dan € 13.400. Vanaf 1 januari 2019 wordt deze grens verhoogd tot € 13.945 waardoor meer werknemers in aanmerking komen voor de vermindering. Om te vermijden dat de vermindering wegvalt bij de betaling van de eindejaarspremie, wordt de loongrens in elk vierde kwartaal opgetrokken tot € 18.545;
  • voor de oudere niet-werkende werkzoekenden gelden nog bijkomende voorwaarden:
  • minstens 1 werkdag vóór de maand van indiensttreding geregistreerd zijn als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB;
  • in de 4 kwartalen vóór zijn aanwerving niet tewerkgesteld geweest zijn bij dezelfde werkgever.

   

  Bedragen voor de zittende oudere werknemers:

   

  Leeftijd Basisbedrag per kwartaal Aantal kwartalen
  Tot 31/12/2018 vanaf 01/01/2019
  55 tot 59 jaar € 600 € 600 aantal kwartalen tewerkstelling in deze leeftijdsschijf
  vanaf 60 jaar € 1.150 € 1.500 onbeperkt

   

   

   

  Bedragen voor de niet-werkende werkzoekende ouderen:

   

  Leeftijd Basisbedrag per kwartaal Aantal kwartalen
  tot 31/12/2018 vanaf 01/01/2019
  55 tot 59 jaar € 1.150 volledige vrijstelling 8 kwartalen
  vanaf 60 jaar € 1.500 volledige vrijstelling 8 kwartalen

   

   

   

  Bron: www.werk.be.

   

   

   

   

  Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!

   

  Print Friendly, PDF & Email