Dépassement de l’indice-pivot en février 2020

L’indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales a été dépassé en février 2020. Les allocations sociales et les salaires du personnel de la fonction publique seront par conséquent indexés de 2%, respectivement en mars 2020 et en avril 2020, pour...

Overschrijding van de spilindex in februari 2020

In februari 2020 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. Hierdoor zullen de sociale uitkeringen in maart 2020 en de wedden van het overheidspersoneel in april 2020 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Het...

Lijst Vlaamse knelpuntberoepen 2020 is gekend

Elk jaar publiceert de VDAB een lijst met knelpuntberoepen. In deze lijst staan de beroepen waarvoor werkgevers moeilijk geschikt personeel vinden. Er zijn drie mogelijke oorzaken voor knelpuntberoepen: • Een kwantitatief tekort: er is een lage uitstroom uit het...