• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Loopbaansparen uitstel tot 1 februari 2018

  4 September 2017

  De wet werkbaar en wendbaar werk heeft een wettelijk kader voor het stelsel van loopbaansparen tot stand gebracht. Dit stelsel biedt aan werknemers de mogelijkheid om ‘tijd’ op te sparen om die later tijdens de duur van hun dienstbetrekking als verlof op te nemen. Op die manier krijgen ze de kans om zelf een gedeelte…

  Lees verder

  Wees snel om de Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden aan te vragen

  4 September 2017

    Zoals reeds besproken in vorige nieuwsberichten, is de Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden recent in werking getreden. De aanwervingsincentive heeft tot doel de tewerkstellingskansen van bepaalde werkzoekenden te bevorderen en de aanwerving en duurzame tewerkstelling van deze werkzoekenden voor de werkgever financieel aantrekkelijker te maken.   Een aanwervingsincentive kan worden toegekend aan een onderneming…

  Lees verder

  Begrotingsakkoord

  1 September 2017

  De federale regering stelde op 26 juli jl. het begrotingsakkoord en een reeks van socio-economische en fiscale maatregelen voor. Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste punten voor u als werkgever. Uitbreiding flexi-jobs Het systeem van de flexi-jobs, dat momenteel enkel bestaat in de horecasector, wordt uitgebreid naar de detailhandel, zelfstandige kleinhandel, handel in…

  Lees verder

  General Data Protection Regulation (GDPR)

  2 August 2017

  De General Data Protection Regulation, of kort GDPR, is een Europese Verordening omtrent het verzamelen van persoonsgegevens en de beveiliging van deze gegevens. De Verordening moet uiterlijk tegen 25 mei 2018 toegepast worden. Tegen dan zal u uw onderneming moeten in overeenstemming zijn met de regelgeving. Waarover gaat het? De GDPR heeft de bedoeling om…

  Lees verder
  esf

  Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Europese Unie en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) wilt Sodalis de professionalisering van haar personeelsbeleid uitwerken zodat er aan de medewerkers meer toekomstperspectieven binnen de organisatie kunnen aangeboden worden. Lees meer