• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Ook collectief verlof voor 2018 nu al vastleggen

  20 October 2017

  Naast de feestdagen kan ook de jaarlijkse vakantie collectief worden vastgelegd op het niveau van het paritair comité of op ondernemingsniveau. Het paritair comité kan een beslissing nemen omtrent de vakantiedata in de sector. In dat geval moet de FOD Sociale Zekerheid ten laatste op 31 december 2017 ingelicht worden. Indien het paritair comité zijn…

  Lees verder

  Vervanging feestdagen nu al vastleggen voor 2018

  20 October 2017

  Voor 2018 moet u rekening houden met de volgende 10 wettelijke feestdagen: Nieuwjaar maandag 1 januari 2018 Paasmaandag maandag 2 april 2018 Feest van de Arbeid dinsdag 1 mei 2018 O.L.H. Hemelvaart donderdag 10 mei 2018 Pinkstermaandag maandag 21 mei 2018 Nationale Feestdag zaterdag 21 juli 2018 O.L.V. Hemelvaart woensdag 15 augustus 2018 Allerheiligen donderdag…

  Lees verder

  Omschakeling van zomeruur naar winteruur

  19 October 2017

  In de nacht van zaterdag 28 oktober 2017 op zondag 29 oktober 2017 werd overgeschakeld naar het winteruur. Wat betekent dit voor de werknemers die tijdens deze weekendnacht aan het werk zijn geweest? Cao nr. 30 van 28 maart 1977 regelt de problemen in verband met de beloning van werknemers in ploegenarbeid bij de overschakeling…

  Lees verder

  Grensbedragen bijverdienen pensioen

  2 October 2017

  Een gepensioneerde mag een beroepsactiviteit uitoefenen indien hij hiervan vooraf aangifte doet bij de Pensioendienst of bij het RSVZ en zijn beroepsinkomsten op jaarbasis bepaalde grenzen niet overschrijden. Aangezien het einde van het jaar stilaan dichterbij komt, doet u er goed aan met de gepensioneerde te bekijken hoeveel hij tot nu toe verdiend heeft in…

  Lees verder