• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Actiris nu officieel bevoegde dienst arbeidsbemiddeling in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  12 januari 2017

  In het kader van de zesde Staatshervorming werden de bevoegdheden inzake tewerkstelling reeds in 2014 overgedragen naar de Gewesten. Sinds 1 januari 2015 zijn de gewesten ook financieel verantwoordelijk voor de overgehevelde materies. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er twee diensten bevoegd voor de tewerkstelling: de gewestelijke overheidsdienst “Brussel Economie en Werkgelegenheid” en de…

  Lees verder