• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Nieuwe Waalse steunmaatregelen vanaf 1 juli 2017

  6 juni 2017

    Ten gevolge van de zesde staatshervorming zijn de regio’s bevoegd voor het doelgroepenbeleid. Het Vlaamse Gewest werkte reeds eerder een nieuw doelgroepenbeleid uit. Het Waalse Gewest volgt vanaf 1 juli 2017 met 3 nieuwe steunmaatregelen.   Werkzoekenden   Jonge werkzoekenden De jonge werkzoekende die vanaf 1 juli 2017 wordt aangeworven, geniet gedurende 36 maanden…

  Lees verder

  Overleg om isolatieschaarste als overmacht te laten erkennen

  11 mei 2017

  Door een tekort aan grondstoffen kampt de bouwsector momenteel met een schaarste aan isolatiemateriaal. Hierdoor moeten sommige werkgevers in deze sector meer beroep doen op werkloosheid wegens economische redenen. In een persbericht van 11 mei 2017 reageerde viceminister-president Bart Tommelein op deze problematiek en deelde hij mee dat hij zo snel mogelijk een overleg plant…

  Lees verder

  Wet werkbaar en wendbaar werk voert 100 vrijwillige overuren in

  11 mei 2017

    Hoe het was… Tot voor kort konden er alleen overuren gepresteerd worden in enkele specifieke situaties. Zo moest er bijvoorbeeld sprake zijn van een buitengewone vermeerdering van werk of onvoorziene noodzakelijkheid. Er moesten vaak ook strikte formaliteiten nageleefd worden zoals bijvoorbeeld een voorafgaande toelating van de Inspectie Toezicht Sociale Wetten of de vakbondsafvaardiging. Voor…

  Lees verder

  Wijzigingen in de afkoop van studiejaren voor pensioen

  9 mei 2017

    Zowel voor vrouwen als voor mannen begint de pensioenloopbaan op 20 jaar. De meeste studenten zijn echter ouder dan 20 jaar wanneer ze hun studies beëindigen en beginnen te werken. Daarom bestaat de mogelijkheid om – via het betalen van een vrijwillige bijdrage – de studieperiodes te regulariseren om tot een hoger pensioenbedrag te…

  Lees verder