• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Verblijfsvergoedingen buitenland: nieuwe bedragen vanaf 6 juli 2018 gepubliceerd

  20 juli 2018

  In het Belgisch Staatsblad verschijnt in principe elk jaar een lijst met de bedragen van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen die worden toegekend aan de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (categorie 1) die in opdracht naar het buitenland gezonden worden. Vorig jaar werden er echter twee lijsten gepubliceerd. De lijst maakt…

  Lees verder

  Verhoging bedragen van geschenken van de werkgever bij het jaareinde, pensionering, eervolle onderscheiding of huwelijk

  18 juli 2018

  Voor bepaalde gelegenheden kan u uw werknemers een geschenk geven dat vrij is van sociale zekerheidsbijdragen. Op 6 juli 2018 verschenen de nieuwe vrijgestelde bedragen voor geschenken in het Belgisch Staatsblad. Deze bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2017.   Gelegenheid Vorige bedragen Nieuwe bedragen Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar € 35 € 40 Eervolle onderscheiding…

  Lees verder

  Revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens aanslagjaar 2019

  16 juli 2018

  In het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2018 werd de revalorisatiecoëfficiënt van de kadastrale inkomens voor het aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018) bekend gemaakt. Deze bedraagt 4,47 (voor inkomstenjaar 2017 was dit 4,39). Elk jaar wordt de revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens opnieuw vastgelegd om de belastbare waarde van een onroerend goed te berekenen. Deze coëfficiënt kan voor…

  Lees verder

  Berekening van het belastbaar voordeel alle aard voor een kosteloze terbeschikkingstelling van een woning

  13 juli 2018

  Zoals u misschien reeds heeft vernomen is er onlangs wat gewijzigd in de berekening van het belastbaar voordeel alle aard voor een kosteloze terbeschikkingstelling van een woning. Tot voor kort werd een onderscheid gemaakt in de berekeningswijze van het voordeel al naargelang het onroerend goed wordt toegekend door een natuurlijk persoon dan wel door een…

  Lees verder