• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Heeft uw werknemer recht op klein verlet voor de communie van zijn kind?

  27 april 2018

  Voor de eerste communie of het lentefeest is er geen recht op klein verlet.   Indien een kind van de werknemer of van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner zijn plechtige communie doet of deelneemt aan het feest van de vrijzinnige jeugd, dan heeft de werknemer wel recht op één dag klein verlet met behoud…

  Lees verder

  Nieuwe opzeggingstermijnen tijdens de eerste zes maanden vanaf 1 mei 2018

  27 april 2018

  De wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie (de relancewet) is eind maart in het Belgisch Staatsblad verschenen. Deze wet bevat onder meer een aanpassing aan de opzeggingstermijnen bij een ontslag door de werkgever tijdens de eerste zes maanden van tewerkstelling.   Door de invoering van een meer geleidelijke opbouw…

  Lees verder

  Wijzigingen aan de RSZ-verminderingen voor oudere werknemers

  27 april 2018

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap brengen enkele wijzigingen aan aan de doelgroepvermindering voor oudere werknemers.           Brussels Hoofdstedelijk Gewest Op dit ogenblik komen werknemers vanaf 55 jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in aanmerking voor een doelgroepvermindering indien hun refertekwartaalloon niet hoger is dan € 10.500. Vanaf 1…

  Lees verder

  Wet houdende diverse bepalingen inzake werk

  27 april 2018

  Op 5 februari 2018 werd de wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De voorbije weken gaven we u reeds een korte toelichting bij enkele belangrijke maatregelen, zoals de vrijwillige overuren in de horeca, de mogelijkheid om een vervangingsovereenkomst af te sluiten bij progressieve werkhervatting,… In dit…

  Lees verder