• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Forfaitaire kilometervergoeding wordt aangepast vanaf 1 juli 2017

  30 juni 2017

    Federale ambtenaren die hun eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruiken, ontvangen hiervoor een forfaitaire kilometervergoeding. Hetzelfde bedrag wordt door de fiscus aanvaard voor dienstverplaatsingen van werknemers uit de privésector. Het totaal aantal kilometers, waarvoor dit forfait mag toegepast worden, is maximaal 24.000 km per jaar.   Op 1 juli van elk jaar wordt het forfait…

  Lees verder

  Wat kunnen uw werknemers aankopen met ecocheques?

  16 juni 2017

  De Nationale Arbeidsraad heeft de lijst met ecologische producten en diensten die kunnen aangekocht worden met ecocheques grondig aangepast. Er werden ook nieuwe producten en diensten toegevoegd. Vanaf 1 juni 2017 worden de zeven bestaande categorieën vervangen door drie nieuwe categorieën: ecologische producten en diensten; duurzame mobiliteit en vrije tijd; hergebruik, recyclage en afvalpreventie. De…

  Lees verder

  Verhoging van de interne overurengrens tot 143 overuren

  14 juni 2017

    Hoe het was… Overuren mogen niet onbeperkt gepresteerd worden. Daartoe werd een ‘interne overurengrens’ ingevoerd. Dit houdt in dat wanneer deze grens bereikt is, er inhaalrust moet toegekend worden alvorens er nieuwe overuren mogen gepresteerd worden. Als de referteperiode, waarbinnen de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur nageleefd wordt, minder bedraagt dan 1 jaar, dan bedraagt de…

  Lees verder

  Nieuwe Waalse steunmaatregelen vanaf 1 juli 2017

  6 juni 2017

    Ten gevolge van de zesde staatshervorming zijn de regio’s bevoegd voor het doelgroepenbeleid. Het Vlaamse Gewest werkte reeds eerder een nieuw doelgroepenbeleid uit. Het Waalse Gewest volgt vanaf 1 juli 2017 met 3 nieuwe steunmaatregelen.   Werkzoekenden   Jonge werkzoekenden De jonge werkzoekende die vanaf 1 juli 2017 wordt aangeworven, geniet gedurende 36 maanden…

  Lees verder