• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Wijziging datum aangekondigde controles garagesector en carwashes

  27 April 2018

  Begin dit jaar lieten wij u reeds weten in welke sectoren er in 2018 flitscontroles zullen gebeuren. Er werd gemeld dat de garages en de carwashes op 18 mei 2018 een sociale controle kunnen verwachten. Deze datum werd echter verschoven naar 15 juni 2018. De overige data blijven ongewijzigd.     Heeft u nog vragen?…

  Lees verder

  Belangrijke wijzigingen aan de progressieve werkhervatting

  27 April 2018

  Beperking duurtijd progressieve werkhervatting De duurtijd tijdens dewelke een werknemer van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds de toelating kan krijgen voor een gedeeltelijke werkhervatting wordt vanaf 1 april 2018 beperkt tot twee jaar. Vóór 1 april 2019 stelt de adviserend geneesheer van het ziekenfonds een einde aan elke nog lopende toelating die vóór 1…

  Lees verder

  Kamer keurt Relancewet goed

  27 April 2018

    Het wetsvoorstel betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, de “Relancewet”, werd op 22 maart 2018 goedgekeurd door de Kamer. Daarmee worden de laatste maatregelen van het zomerakkoord uitgevoerd. Op vrijdag 30 maart 2018 werd het vervolgens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.   Welke maatregelen werden opgenomen in deze Relancewet?…

  Lees verder

  Sodalis stelt nieuwe General Manager aan

  18 April 2018

  Sodalis was al enige tijd op zoek naar een nieuwe General Manager, die de operationele leiding zou overnemen van zijn Gedelegeerd Bestuurder, Sylvie Ongena.  De Raad van Bestuur is dan ook blij Stijn Van Houdenhove te kunnen voorstellen als het nieuwe gezicht van Sodalis. Stijn heeft een ruime ervaring in de sector van de sociaal…

  Lees verder
  esf

  Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Europese Unie en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) wilt Sodalis de professionalisering van haar personeelsbeleid uitwerken zodat er aan de medewerkers meer toekomstperspectieven binnen de organisatie kunnen aangeboden worden. Lees meer