• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Ook alternerende leerlingen kunnen voortaan studentenarbeid doen

  31 juli 2017

  Jongeren die leren en werken in een systeem van alternerend leren kunnen met ingang van 1 juli 2017 studentenarbeid verrichten. Inmiddels werd ook het koninklijk besluit dat deze nieuwe regel invoert op 19 juli 2017 in het Staatsblad gepubliceerd. Jongeren in een systeem van alternerend leren kunnen studentenarbeid doen indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:…

  Lees verder

  PC 200 sectoraal akkoord 2017-2018 bereikt

  10 juli 2017

  De sociale partners van PC 200, het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden, hebben op 15 juni 2017 een nieuw sectorakkoord voor de periode 2017-2018 gesloten. Dit sectoraal akkoord regelt de basisafspraken met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de bedienden van PC 200 voor de komende twee jaar. Aangezien heel wat bedienden onder…

  Lees verder

  Forfaitaire kilometervergoeding wordt aangepast vanaf 1 juli 2017

  30 juni 2017

    Federale ambtenaren die hun eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruiken, ontvangen hiervoor een forfaitaire kilometervergoeding. Hetzelfde bedrag wordt door de fiscus aanvaard voor dienstverplaatsingen van werknemers uit de privésector. Het totaal aantal kilometers, waarvoor dit forfait mag toegepast worden, is maximaal 24.000 km per jaar.   Op 1 juli van elk jaar wordt het forfait…

  Lees verder

  Wat kunnen uw werknemers aankopen met ecocheques?

  16 juni 2017

  De Nationale Arbeidsraad heeft de lijst met ecologische producten en diensten die kunnen aangekocht worden met ecocheques grondig aangepast. Er werden ook nieuwe producten en diensten toegevoegd. Vanaf 1 juni 2017 worden de zeven bestaande categorieën vervangen door drie nieuwe categorieën: ecologische producten en diensten; duurzame mobiliteit en vrije tijd; hergebruik, recyclage en afvalpreventie. De…

  Lees verder