• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Wijzigingen aan de RSZ-verminderingen voor oudere werknemers

  27 April 2018

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap brengen enkele wijzigingen aan aan de doelgroepvermindering voor oudere werknemers.           Brussels Hoofdstedelijk Gewest Op dit ogenblik komen werknemers vanaf 55 jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in aanmerking voor een doelgroepvermindering indien hun refertekwartaalloon niet hoger is dan € 10.500. Vanaf 1…

  Lees verder

  Wet houdende diverse bepalingen inzake werk

  27 April 2018

  Op 5 februari 2018 werd de wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De voorbije weken gaven we u reeds een korte toelichting bij enkele belangrijke maatregelen, zoals de vrijwillige overuren in de horeca, de mogelijkheid om een vervangingsovereenkomst af te sluiten bij progressieve werkhervatting,… In dit…

  Lees verder

  Wijziging datum aangekondigde controles garagesector en carwashes

  27 April 2018

  Begin dit jaar lieten wij u reeds weten in welke sectoren er in 2018 flitscontroles zullen gebeuren. Er werd gemeld dat de garages en de carwashes op 18 mei 2018 een sociale controle kunnen verwachten. Deze datum werd echter verschoven naar 15 juni 2018. De overige data blijven ongewijzigd.     Heeft u nog vragen?…

  Lees verder

  Belangrijke wijzigingen aan de progressieve werkhervatting

  27 April 2018

  Beperking duurtijd progressieve werkhervatting De duurtijd tijdens dewelke een werknemer van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds de toelating kan krijgen voor een gedeeltelijke werkhervatting wordt vanaf 1 april 2018 beperkt tot twee jaar. Vóór 1 april 2019 stelt de adviserend geneesheer van het ziekenfonds een einde aan elke nog lopende toelating die vóór 1…

  Lees verder
  esf

  Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Europese Unie en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) wilt Sodalis de professionalisering van haar personeelsbeleid uitwerken zodat er aan de medewerkers meer toekomstperspectieven binnen de organisatie kunnen aangeboden worden. Lees meer