• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Soepeler overurensysteem in de horeca

  27 september 2017

  Om overuren te mogen presteren, moet men een wettelijke reden hebben, zoals een buitengewone vermeerdering van werk of een onvoorziene noodzaak. Om één van deze twee mogelijkheden te kunnen toepassen, moet de werkgever daarenboven de inspectie op voorhand inlichten of om toelating vragen. Omdat deze algemene regels ook gelden voor de toepassing van 360 overuren…

  Lees verder

  Vlaamse doelgroepvermindering jongeren

  27 september 2017

  Sinds 1 juli 2016 ontvangen werkgevers in het Vlaams Gewest een doelgroepvermindering bij de aanwerving van laag- of middengeschoolde jongeren. De scholingsgraad op het einde van het aanwervingskwartaal is relevant voor de toepassing van de vermindering. Momenteel bepaalt de reglementering dat de doelgroepvermindering van toepassing is indien de jongere binnen het kwartaal na aanwerving geen…

  Lees verder

  Geen bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers in het 4e kwartaal 2017

  26 september 2017

  Werft u in de maanden oktober, november of december 2017 een jonge werknemer aan, moet u tijdens deze maanden geen bedrijfsvoorheffing inhouden op het loon indien de jonge werknemer voldoet aan de volgende voorwaarden: De jongere mag niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht, hij moet elke studie met volledig leerplan of volledige leertijd stopgezet…

  Lees verder

  Werkvoorwaarden van gezinsleden van langdurig ingezetenen

  4 september 2017

  Op 7 juli 2017 heeft de ministerraad op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van K.B. goedgekeurd over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, meer bepaald de familieleden van langdurig ingezetenen. De gewesten zijn sinds de 6de staatshervorming bevoegd voor de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen. De federale overheid is echter bevoegd gebleven voor…

  Lees verder