• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Vrijwilligerswerk in 2018

  28 december 2017

  Vrijwilligers kunnen nooit betaald worden voor hun prestaties, maar toch kunnen er aan vrijwilligerswerk kosten verbonden zijn. Het is daarom wel mogelijk dat een organisatie de kosten verbonden aan het vrijwilligerswerk terugbetaalt.   Om deze kosten terug te betalen aan de vrijwilligers zijn er drie mogelijkheden: de betaling van een forfait, de vergoeding van de…

  Lees verder

  Aanpassing bedrag terugbetaling bureaukosten

  28 december 2017

  In de instructies voor het vierde kwartaal van 2017 heeft de RSZ het bedrag van de bureaukosten aangepast.   U mag een forfaitair bedrag van € 124,45 per maand (voorheen: € 122,01) terugbetalen aan uw werknemers die structureel en op regelmatige basis een gedeelte van hun arbeidstijd thuis presteren. Deze terugbetaling dekt de kosten voor…

  Lees verder

  Aangepaste opzeggingstermijnen in de bouwsector vanaf 2018

  28 december 2017

  In 2014 voerde het eenheidsstatuut nieuwe opzeggingstermijnen in om het verschil tussen arbeiders en bedienden weg te werken. Voor bepaalde sectoren, waaronder de bouwsector, werd er echter een tijdelijke afwijking met specifieke kortere opzeggingstermijnen toegestaan tot 31 december 2017. Daarnaast was er voor de arbeiders uit de bouwsector die tewerkgesteld worden op tijdelijke en mobiele…

  Lees verder

  Buitenlandse verblijfsvergoedingen/nieuwe landenlijst vanaf 22 november 2017

  28 december 2017

  In het Belgisch Staatsblad verschijnt elk jaar een lijst met de bedragen van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen die worden toegekend aan de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (categorie 1) die in opdracht naar het buitenland gezonden worden. De lijst maakt soms een onderscheid tussen het prijsniveau in de hoofdstad, andere…

  Lees verder