• Nederlands
  • Fran├žais
 • Actua


  Invoering mobiliteitsvergoeding in laatste rechte lijn

  30 maart 2018

  De regering heeft enkele maanden geleden een wetsontwerp opgesteld waardoor het voor werknemers onder bepaalde voorwaarden mogelijk zal worden om hun bedrijfswagen in te ruilen tegen een mobiliteitsvergoeding die dezelfde fiscale en sociale voordelen geniet als een bedrijfswagen.   Dit wetsontwerp werd voorgelegd aan de Raad van State voor advies, maar zij had toch verschillende…

  Lees verder

  Aangetekende zending kan nu ook elektronisch verzonden worden

  30 maart 2018

    De mogelijkheid om een aangetekende zending elektronisch te versturen met dezelfde juridische waarde als een aangetekende zending op papier bestaat al langer. Het was echter wachten tot nu op het eerste bedrijf dat door de FOD Economie erkend wordt als gekwalificeerde dienstverlener, namelijk het bedrijf Connect Solutions.   Wanneer u een beroep doet op…

  Lees verder

  Vervangingsovereenkomst mogelijk bij progressieve werkhervatting

  30 maart 2018

  Wanneer een arbeidsongeschikte werknemer de toelating krijgt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds om het werk gedeeltelijk te hervatten (= progressieve werkhervatting) en de werkgever gaat ermee akkoord dat deze werknemer tijdelijk aangepast of ander werk uitvoert, wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van deze werknemer niet geschorst. Volgens het Hof van Cassatie is…

  Lees verder

  Jaarverslag interne preventiedienst: wel opmaken maar niet meer versturen

  30 maart 2018

  In het kader van het welzijn van de werknemers op het werk dient elke werkgever te beschikken over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Deze dienst moet tenminste bestaan uit een preventieadviseur die aangeduid wordt onder de personeelsleden. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers kan de werkgever zelf de functie…

  Lees verder