• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Nieuwe premies voor alternerende opleiding in Brussel vanaf 1 juli 2018

  30 juli 2018

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent vanaf 1 juli 2018 twee nieuwe premies toe om het systeem van alternerend leren – alternerend werken te stimuleren. Tegelijkertijd wordt de regeling van de start- en stagebonus en de RSZ-vermindering voor mentors opgeheven. Eerder werd er voor Brussel al een kaderordonnantie gesloten met daarin een geregionaliseerd doelgroepenbeleid dat zich…

  Lees verder

  Netto overuren horeca nu ook voor studenten

  30 juli 2018

  Werknemers in de horeca kunnen onder bepaalde voorwaarden 300 netto overuren per jaar presteren (360 uren indien de werkgever gebruik maakt van de witte kassa). Deze netto overuren kunnen toegepast worden voor gewone werknemers, extra’s en werknemers met een flexijob. De RSZ nam tot voor kort het standpunt in dat de netto overuren niet konden…

  Lees verder

  Halve dagen arbeidsongeschiktheid bij deeltijdse werkhervatting gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie

  27 juli 2018

  Werknemers hebben recht op vakantiedagen en vakantiegeld op basis van hun prestaties tijdens het voorgaande jaar, het zogenaamde vakantiedienstjaar. Sommige afwezigheidsdagen worden voor deze berekening gelijkgesteld met effectieve prestaties, zodat de werknemers voor deze afwezigheidsdagen ook vakantierechten opbouwen. Zo zal een werknemer die volledig arbeidsongeschikt is gedurende de eerste 12 maanden arbeidsongeschiktheid verder jaarlijkse vakantierechten…

  Lees verder

  Nieuwe CO2-uitstootwaarde voor plug-in-hybrides

  23 juli 2018

  Via deze weg willen wij u waarschuwen voor plug-in-hybrides (= valse hybrides). De wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting maakt namelijk vanaf 2020 een einde aan de voorkeursbehandeling voor plug-in-hybrides die aangekocht zijn vanaf 1 januari 2018.   Het gaat hier concreet om voertuigen die zowel aangedreven worden op brandstof als…

  Lees verder