• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Wet diverse arbeidsbepalingen: uitbreiding van ouderschaps- en adoptieverlof en politiek verlof, wijziging outplacement cao82bis en aanpassing winstpremie

  4 February 2019

  Op 21 december 2018 verscheen de wet houdende diverse arbeidsbepalingen in het Staatsblad. Hierbij bespreken we de 4 belangrijkste punten van deze wet. Uitbreiding “kind met een handicap” bij ouderschaps- en adoptieverlof Op 31 december 2018 breidde de notie “kind met een handicap” in het kader van bepaalde verloven uit: Werknemers die een kind hebben…

  Lees verder

  PC 200: nieuwe sectorale afspraken inzake opleiding voor 2019

  1 February 2019

  De sociale partners van PC 200 hebben eind vorig jaar beslist om de sectorale cao inzake opleiding die voor 2018 van toepassing was met één jaar te verlengen tot eind 2019. De besprekingen met het oog op het sluiten van een nieuwe sectorale cao over opleiding vanaf 2020 zullen opnieuw gevoerd worden als onderdeel van…

  Lees verder

  Nieuwe grenzen voor loonbeslag vanaf 1 januari 2019

  31 January 2019

  De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 28 december 2018 werden de geïndexeerde bedragen voor 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van…

  Lees verder

  De gecombineerde vergunning (‘Single Permit’) wordt sinds 1 januari 2019 uitgereikt

  30 January 2019

  ALGEMENE INFORMATIE ‘SINGLE PERMIT’ Sinds 1 januari 2019 behoren de arbeidskaarten en –vergunningen (behoudens enkele uitzonderingen) tot het verleden. Voortaan moet de werkgever voor een buitenlandse werknemer die geen onderdaan is van de Europese Economische Ruimte (= EU-landen + IJsland + Liechtenstein + Noorwegen) een gecombineerde vergunning (‘single permit’) aanvragen indien hij deze werknemer 90…

  Lees verder
  esf

  Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Europese Unie en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) wilt Sodalis de professionalisering van haar personeelsbeleid uitwerken zodat er aan de medewerkers meer toekomstperspectieven binnen de organisatie kunnen aangeboden worden. Lees meer