• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Onderhoudswerken Webmodule Dimona

  13 February 2019

  Beste klant, Wegens onderhoudswerken zal de webmodule Dimona niet beschikbaar zijn tussen 12u en 13u. Indien u een dringende Dimona wenst uit te voeren, contacteer hiervoor uw dossierbeheerder zodat wij dit voor u in orde kunnen brengen. Bedankt voor uw begrip.

  Lees verder

  Feestdagen en bankholidays in 2019

  4 February 2019

  Naast de feestdagen hebben banken extra sluitingsdagen. Dat heeft een impact op de uitvoering van overschrijvingen en betalingen. Via deze weg informeren we u alvast zodat u hiermee rekening kan houden.   Dinsdag 1 januari Nieuwjaar Vrijdag 19 april Bankholiday Maandag 22 april Paasmaandag Woensdag 1 mei Dag van de Arbeid Donderdag 30 mei O.L.H.…

  Lees verder

  Geen herwaardering aanvullende vergoeding SWT en nachtarbeid in 2019

  4 February 2019

  SWT Een werknemer die geniet van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) ontvangt maandelijks een werkloosheidsuitkering van de RVA. Bovenop deze werkloosheidsuitkering ontvangt hij een aanvullende vergoeding van de werkgever of van het Sociaal Fonds. In toepassing van cao nr. 17 kan het bedrag van de aanvullende vergoeding elk jaar op 1…

  Lees verder

  Nieuwe fiscale formule voordeel terbeschikkingstelling woning vanaf 2019

  4 February 2019

  Wanneer een werkgever een woning ter beschikking stelt van een werknemer of een bedrijfsleider, ontstaat er hierdoor een voordeel van alle aard. De RSZ bepaalt dit voordeel in principe op basis van de werkelijke huurwaarde van het onroerend goed. De fiscus hanteert voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning een forfaitaire raming van het voordeel.…

  Lees verder
  esf

  Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Europese Unie en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) wilt Sodalis de professionalisering van haar personeelsbeleid uitwerken zodat er aan de medewerkers meer toekomstperspectieven binnen de organisatie kunnen aangeboden worden. Lees meer