• Nederlands
  • Français
 • Actua


  Opleidingsverplichting in paritair comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

  8 March 2019

    Via deze weg willen we u meer informatie geven over uw opleidingsverplichting die voortvloeit uit de sectorale bepalingen geldig in paritair comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.       In 2019-2020 bedraagt de globale toekenning voor het volgen van opleiding en “training on the job”…

  Lees verder

  Controle door RVA op tewerkstellingsbreuk bij tijdskrediet of loopbaanonderbreking

  4 March 2019

  Uit controles door de RVA blijkt dat de tewerkstellingsbreuk (4/5e, 1/2e, …) van de werknemers die hun arbeidstijd verminderen ten gevolge van het tijdskrediet of de loopbaanonderbreking niet altijd gerespecteerd wordt. Om hierop nog eens de aandacht te vestigen, heeft de RVA een nieuw infoblad gepubliceerd met de toepasselijke wettelijke bepalingen: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e56. Heel wat werkgevers…

  Lees verder

  Vermijd laattijdige Dimona-aangiften!

  4 March 2019

  De Dimona is het elektronische bericht waarmee de werkgever verplicht elke indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer bij de RSZ dient aan te geven. Bij een aanwerving moet de aangifte uiterlijk gebeuren vόόr de indiensttreding. Bij een uitdiensttreding moet de aangifte uiterlijk gebeuren op de eerstvolgende werkdag. Gebeurt de DIMONA-aangifte niet of niet tijdig, dan kan…

  Lees verder

  Betere bescherming voor telewerkers op het gebied van arbeidsongevallen

  4 March 2019

  Telewerk houdt in dat een werknemer zijn arbeid verricht op een plaats buiten de onderneming met behulp van informaticatechnologie. Sinds 2017 bestaan er twee vormen van telewerk: het structureel en het occasioneel telewerk. Structureel telewerk gebeurt op regelmatige basis. Occasioneel telewerk gebeurt slechts sporadisch bij overmacht of om persoonlijke redenen.   De arbeidsongevallenwetgeving was nog…

  Lees verder
  esf

  Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Europese Unie en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) wilt Sodalis de professionalisering van haar personeelsbeleid uitwerken zodat er aan de medewerkers meer toekomstperspectieven binnen de organisatie kunnen aangeboden worden. Lees meer