• Nederlands
  • Français
 • news

  Controle op arbeidsreglementen door inspectiediensten

  Toezicht op de Sociale Wetten is gestart met het opruimen van hun archief en het digitaliseren van alle controles uit het verleden. Werkgevers die in het verleden van de inspectie de opmerking hebben gekregen dat er geen arbeidsreglement aanwezig is in de onderneming en die dit nadien niet in orde hebben gebracht, kunnen een brief…

  Read More

  Een aangetekende e-mail is ook mogelijk

    Sinds 10 februari 2018 is het ook mogelijk om een werknemer te ontslaan door hem een aangetekende e-mail te versturen. In geval van stakingen bij de post kan dit misschien interessant zijn.   De e-mail die de werkgever verstuurt, heeft dezelfde juridische waarde als een gewone aangetekende brief. Het is echter geen gewone mail,…

  Read More

  Praktische aanvraagmodaliteiten voor de Vlaamse start- en stagebonus

    In de nieuwsbrief van augustus informeerden wij u over de nieuwe regeling van de start- en stagebonussen voor Vlaanderen vanaf 1 september 2018.   Indien u een jongere opleidt of tewerkstelt in het kader van een alternerende opleiding, kan u een stagebonus aanvragen. De jongere kan zelf een startbonus aanvragen.   Met deze maatregel…

  Read More

  Geen loongrens meer bij scholingsbeding knelpuntberoepen

    Wanneer een werknemer een opleiding volgt op kosten van zijn werkgever, kan er soms een scholingsbeding afgesloten worden. Dit is een beding waarbij de werknemer zich er toe verbindt een deel van de opleidingskost terug te betalen indien hij de onderneming vrijwillig verlaat voor het einde van de afgesproken termijn van het beding (maximum…

  Read More

  Wenst u uw werknemers in december nog een extraatje te geven?

      Met de eindejaarsperiode in aantocht, wil u uw werknemers misschien belonen met een extra geschenk of geschenkcheques. Waarop moet u letten opdat u deze geschenken vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing kan toekennen?       RSZ De geschenken mogen gegeven worden in natura of in de vorm van geschenkcheques, maar moeten wel toegekend…

  Read More

  Loonbedragen arbeidsovereenkomstenwet aangepast vanaf 1 januari 2019

    Bij het begin van elk jaar worden de loongrenzen uit de Arbeidsovereenkomstenwet aangepast. De geïndexeerde loongrenzen voor 2019 verschenen op 12 november 2018 in het Belgisch Staatsblad.   Door de wet op het eenheidsstatuut zijn de loonbedragen niet meer relevant voor het proefbeding, het sollicitatieverlof en de nieuwe opzeggingstermijnen sinds 1 januari 2014. De…

  Read More

  Gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouwsector

    Wist u dat u gelegenheidswerknemers kan tewerkstellen in de land- en tuinbouwsector? Gelegenheidswerknemers kunnen worden tewerkgesteld tegen gunstige voorwaarden. De RSZ-bijdragen worden niet berekend op het werkelijke loon, maar op een forfaitair dagloon.       Gelegenheidswerknemers zijn arbeiders die worden tewerkgesteld bij een werkgever die valt onder: – het Paritair Comité voor het…

  Read More

  Educatief verlof in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

    De deadline voor de aangifte nadert. Uiterlijk op 31 december 2018 moeten de terugbetalingsaanvragen ingediend zijn voor het educatief verlof voor het schooljaar 2017-2018 in het Vlaams Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.     De aanvraag tot terugbetaling moet in één keer gebeuren voor al uw werknemers samen. Indien er nog stukken…

  Read More

  Wijziging tijdskrediet landingsbanen vanaf 1 januari 2019?

  Tijdskrediet landingsbanen is een vorm van loopbaanonderbreking waarbij oudere werknemers hun arbeidsprestaties kunnen verminderinen tot aan de pensioenleeftijd. Tot op heden is het zo dat een werknemer dit tijdskrediet kan aanvragen om in te gaan vanaf de leeftijd van 55 jaar. Evenwel voorziet de regering om deze leeftijd op te trekken naar 60 jaar. Vermoedelijk…

  Read More